Адам өлтүрүү

АДАМ ӨЛТҮРҮҮ

          Ислам дини жашоо укугун адам баласынын эң маанилүү укугу катары кабылдайт. Андыктан эч ким жөнсүз бирөөнү өлтүрүүгө укугу жок. Себепсиз адам өлтүрүү арам болуп, эң чоң күнөөлөргө кирет. Куранда бир адамды куткаруу бүтүндөй адамзатты куткарган сыяктуу, ал эми бир адамды өлтүрүү бардык адамдарды өлтүрүү сыяктуу болору айтылган (Маида 32). Башка аятта төмөнкүчө буюрулат: «Эгер ким мусулман адамды атайлап өлтүрсө, анын жазасы – тозокто түбөлүк болот. Ал Алла Тааланын каарына калып, каргышына тушугат. Алла ага чоң азап даярдап коет» (Ниса 93)

               Куттуу хадистерде чоң күнөөлөрдүн башында «адам өлтүрүү» турары белгиленген. Азирети Пайгамбарыбыз коштошуу кутпасында мындай деген: «…Жаныңар, мал-мүлкүңөр жана ар-намысыңар ыйык. Буларга кандай зордук зомбулук болбосун – баары арам» (Бухари, Илим, 37, Хаж, 132).

                Өзүн-өзү өлтүрүү да чоң күнөө.

                Эненин боюндагы баланын өлүмүнө себеп боло турган иш-аракет да арам. Мисалы, эненин боюндагы баласын алдырышы. Бир топ аятта «балдарыңарды кедейликтин дартынан өлтүрбөгүлө!» (Анъам 151; Исра 31) деп буюрулат.

             Согуш учуру болсо да согушка катышалбаган карыяларга, аялдарга жана балдарга кол салууга болбойт.

              Өлүм жазасына ылайыктуу болсо да, аны мамлекеттик соттон башка эч ким өлтүрө албайт. Ошондуктан кун кубалоо чоң күнөө.

                Атайын адам өлтүрүүнүн жазасы эгер көз жумган адамдын туугандары кааласа «кысас» (канга кан) өкүмү жүзөгө ашырылат. Катачылык менен адам өлтүрүүнүн жазасы – кун жана каффарат. Асыресе, бул адамдын Алла алдындагы абалы анын тообасына жана Алланын кечиримине байланыштуу болот.

Добавить комментарий