Арак ичүү

АРАК ИЧҮҮ

                Адам баласы азгырылган терс жосундардын башында спирттик ичимдиктер менен баңги заттар турат. Адамдагы эң кымбат нерсе – бул анын акыл-эси. Ошондуктан акыл-эс менен тыгыз байланышы бар башка баалуулуктарга, маселен, адамдын ар-намысына, жанына, мал-мүлкүнө доо кетирүү ыктымалы жогору болгондугу үчүн арак ичүү чоң күнөө болуп эсептелет. Куранда мындай деп айтылат:

            «Оо, ыйман келтиргендер! Арак, кумар, сыйынуу үчүн орнотулган буттар жана «Азлам» (төлгө тартуу) – шайтандын ыплас иштери. Булардан сактангыла! Мүмкүн (акырет азабынан) кутулаарсыңар» (Маида 90).

Добавить комментарий