Бедиуззаман деген эмне маанини билдирет?

imagesABTTQWGEБедиуззаман деген эмне маанини билдирет?

             Жооп: Бедиуззаман деген Саид Нурсинин лакаб аты. Саид Нурси 1882-1888-жылдар аралыгында өз доорундагы бардык улуу шейхтерден, аалымдардан кыдырып жүрүп сабак алган. Андан аз өтпөй эле Эрзурумга караштуу Байезиттеги медреседе шейх Мухаммед Жалалинин көзөмөлү астында он беш жылда окула турган китептерди үч ай ичинде үйрөнүп бүтүргөн. Бул кыска мөөнөттүн ичинде ошол кездеги медреселерде окутулган китептердин баарын окуп чыккан. Бул убакытта ал 13-14жашта болчу. Андан кийин Битлистеги Мухаммед Эминден жана Ширвандагы Фетхуллах эфендиден сабак алат. Ал жерде шафий мазхабынын көрүнүктүү аалымы Ибн Хажар Субкийдин «Жамиъул Жамавий» китебин күнүнө бир-эки саат алектенүү менен бир жумада жаттап коет. Жаш Саиддин мындай зиректигине жана эс тутумуна таң калган устаты молдо Фетхуллах Саид Нурсини «Бедиуззаман» деп атай баштаган. Анын мааниси «Өз доорунун теңдеши болбогон адамы» дегенди түшүндүрөт.

Добавить комментарий