Гыйбатты кечире албайм…

45Устатыбыз Саид Нурси (РХ) айтат:

               Мен: «Сенин ижтихадыңда ката бар» – деп айтып, далилдеп берген адамдарга ырахмат айтып, жан-дилим менен ыраазычылык билдирем. Бирок, азыркы учурга чейин ошол ижтихаддарымды миңдеген ыймандуулар жана алардын көпчүлүгү аалым адамдар толук бойдон канаат кылуу менен тастыкташканы сыяктуу, мен дагы коркунучтуу заманда сооротууга муктаж болгон кезде, жалгыз гана ыймандуулардын ыймандарын Рисале-и Нур аркылуу сактап калуу ниетинде жана Нежмеддин Кубра, Мухиддин Араби сыяктуу миңдеген «ишаарат кылуу илиминин» аалымдары сыяктуу Жифр жана Риязий эсептери менен баяндаган Курандын ишаарат кылган сүйүнчүлөрүн өзүнө ылайыктуу усулу менен жазып, ошондой эле «Чоочун адамдарга окутпоо шарты менен баяндаган ошол ижтихаддарымды эң кежир динсиздерге да далилдеп берүүгө даярмын» – деп айтып жатсам да, мени гыйбат кылууну бул дүйнөдө кайсы мазхаб менен фатва бере алат? Кайсы фатваны таба алышат? Мен бардык нерседен баш тарта алам, бирок, Аллах тааланын адилеттүүлүгүнүн алдында мындай коркунучтуу гыйбатты кечире албайм. Титирешсин!.. Бардык бактылуулуктун «чоң атасы» болгон, Ааламдардын сыймыгы – Мухаммад алейхиссалату вассалламдын Сүннөт жолун сактоо үчүн бүт өмүрүн жана бардык нерсесин арнап келген бир мазлумдун даттануусу, албетте жоопсуз калбайт!..

(«Сикке-и Тасдик-и Гайби» китеби 61-бет )

Добавить комментарий