Жаңылыштык менен мусулман адамды өлтүрүүнүн каффараты

ЖАҢЫЛЫШТЫК МЕНЕН МУСУЛМАН АДАМДЫ ӨЛТҮРҮҮНҮН КАФФАРАТЫ

Катачылык менен мусулман адамдын өлүмүнө себеп болгон адам анын кунун төлөгөн соң каффарат иретинде бир мусулман кул адамды эркиндикке чыгаруусу кажет. Буга күчү жетпесе, удаама-удаа эки ай орозо кармашы керек.

Жаңылыштык менен адамдын өлүмүнө бирден көп адам себеп болсо, алардын ар бири өз-өзүнчө жогорудагы каффаратты орундашы кажет. Эне курсагындагы ымыркайдын өлүмүнө себеп болгон адам анын «гурра» кунун төлөйт. «Гурра» кунунун өлчөмү кадимки кундун жыйырмадан бири, тагыраак айтканда, беш төө же Имам Азам агымы боюнча, 50 динар (200 гр. алтын акча). (ал-Каасаании, Бадаиус-Санааии V, 325). Ханбали жана Шафи агымдары боюнча, каффаратты орундоо важип, Имам Азам агымы боюнча, мандуп. Бул өкүм өз баласын билип туруп боюнан түшүрткөн эне үчүн да өзгөрбөйт.

Добавить комментарий