Касам каффараты

КАСАМ КАФФАРАТЫ

Бүгүнкү күнү кул болбогондугу үчүн касамын бузган адам күчү жетсе, төмөнкү эки жагдайдан бирин орундатышы керек:

1. Он кедей адамды тойгузуу: Касамын бузган адам каффарат иретинде өз үй-бүлөсү күн кечирген тамак-аш менен он кембагал адамды он күн багышы керек. Аларга он күндүк тамак-ашынын акчасын берип койсо да болот.

2. Он кембагалды кийинтүү: Касамын бузган адам каффаратынан кутулушунун экинчи жолу Ислам динине ылайык он кембагал адамды кийинтүүсү зарыл.
Бул эки каффаратка тең күчү жетпеген адам үч күн удаама-удаа орозо кармашы керек.

Добавить комментарий