Каффарат деген эмне?

КАФФАРАТ

Каффарат – бул жаңылыштык менен, же кысым жолу аркылуу же атайын жасалган айрым бир ката иштердин кечирилиши үчүн белгиленген жол.

Добавить комментарий