Орозонун каффараты

ОРОЗОНУН КАФФАРАТЫ

Рамазан айында эч бир себепсиз орозосун бузган адам аны каза кылуу менен бирге каффаратын да орундатышы кажет. Орозонун каффараты – камарий айдын биринчи күнүнөн баштаса, эки камарий ай же биринчи күнү башталбаса 60 күн удаама-удаа орозо кармоо.

Каффарат орозосун кармоо учурунда ортодон эс алуу болсо, кайра башынан баштоо зарылчылыгы туулат. Ошону менен бирге аял киши үчүн эгер этек киринен улам ортодо ажырым болсо, каффарат бузулбайт. Бул учурда аял киши тазаланган күндөн баштап каффарат орозосун улантат. Ал эми оору, сапар сыяктуу себептер менен каффарат орозосу учурунда ажырым болсо, кайра башынан баштоо керек.

60 күндүк каффарат орозону кармай албаган адам 60 кедей адамды бир күндө эртең менен жана кечинде эки маал тойгузушу же болбосо эки маал тамак-ашка кетчү акча каражатын (ар бир күн үчүн бир битир садагасы өлчөмүндө) бериши керек.

120 кедей адамга эртең менен, же кечинде бир маал гана тамак берүү туура болбойт. Битир садага берүү учурунда бир кедейге бир күндө эле алтымыш битир садагалык акчаны берүү да туура эмес. Мындай учурда битир садага же алтымыш кедейге өз-өзүнчө, же бир адамга алтымыш күн аралыгында берилиши керек.

Имам Абу Юсуфтун пикиринде, орозо каффараты иретинде берилген садага мусулман эмес адамдарга берилбейт. Имам Азам агымында, фатвага ушул көз караш негиз болуп эсептелет.

Добавить комментарий