ОРОЗО КИМДЕРГЕ ПАРЗ?

ОРОЗО КИМДЕРГЕ ПАРЗ?

1. Акыл-эси жайында балагатка жеткен мусулман баласы үчүн орозо кармоо парз. Маалым болгондой, эркек баланын түшүркөөсү, кыз баланын этек кирин көрүшү балагаттын белгиси. 15 жашка чыккан улан-кыздар мындай белгилерге тушукпаса да алар балагатка жеткен болуп эсептелет. Ошондой эле орозонун ибадат болгондугун түшүнгөн бала орозо кармаса, анын орозосу (сахих) толук кандуу орундалган болуп саналат.

2. Орозо кармоого күчү жеткен адамга орозо кармоо парз. Ал эми оор ооруга чалдыккан адамга, орозо кармоого кудурети жетпей турганчалык алсыз карыяларга орозо кармоо парз эмес.

3. Эч бир үзүрү (себеби) жок адамга орозо кармоо парз. Маселен, Рамазан айында сапарга чыккандар үчүн орозо кармоо парз эмес. Сапар учурунда кармалбай калган орозону Рамазан айынан кийин каза кылып кармоо керек. Асыресе, сапарга чыккан адам орозо кармаса да болот.

4. Этек кири жана нифас учурунда аял кишинин орозо кармоосу арам өкүмүндөгү иш болуп эсептелет. Аялдар бул күндөрү кармай албай калган орозолорун кийин каза кылуу керек.

Добавить комментарий