ОРОЗОНУН РУКУНУ (парздары)

ОРОЗОНУН РУКУНУ (парздары)
Рукун – кайсыдыр бир ибадаттын толук болушу үчүн сөзсүз түрдө орундалышы зарыл түркүк. Орозонун рукуну – саарлык убагынан (ооз жапкандан) баштап күн батканга чейин жеп-ичүүдөн, жыныстык катнаштан оолак болуу. Андыктан орозо учурунда булардан бири жүзөгө ашса, орозо жараксыз абалга келген болот.
ОРОЗОНУН САХИХ БОЛУШУНУН (толук орундалышынын) ШАРТТАРЫ
1. Орозо кармоого ниет кылуу: Орозо ибадат болгондуктан ибадат кылуу ниети менен гана толук болот.
2. Аял кишинин этек кири жана нифас абалынан сырткары болушу: Бул учурларда орозо кармоого болбойт. Орозо учурунда этек кири же нифас абалдары жараян этсе, орозо бузулат.
3. Орозону буза турган нерселерден алыс болуу.

Добавить комментарий