ОРОЗОНУН УБАГЫ ЖАНА РАМАЗАН АЙЫНЫН БАШТАЛЫШЫ

ОРОЗОНУН УБАГЫ ЖАНА РАМАЗАН АЙЫНЫН БАШТАЛЫШЫ
Орозо Рамазан айынын кириши менен мусулмандарга парз болот. Азирети Пайгамбарыбыздын учурунда Рамазан айынын кириши асмандагы айдын көрүнүшү менен же күн бүркөө болсо Шаабан айынын отузунчу күнү менен эсептелчү (Бухари, Савм, 5). Ал эми бүгүнкү күнү Айдын жана Күндүн айланышын алдын ала эсептөө мүмкүнчүлүктөрү жаралды. Мына ушул эсептөөнүн негизинде мусулмандардын диний башкармалыктары намаз убакыттарын да, Рамазан айынын башталышын да белгилеп жарыя кылып келүүдө.
Рамазан айы «камарий» айлардан болуп саналат. Камарий айлардын башталышы жана бүтүшү Айдын айланышына жараша белгиленет. Айдын айланышына жараша белгиленген бул айлар кээде 29, кээде 30 күнгө туура келет. Ошондуктан Рамазан айы кээ бир жылдары 29, кээ бир жылдары 30 күнгө туура келет. Мусулмандар Рамазан айында орозо кармоого милдеттүү болгондуктан бул ай 29 күн болгон жылдары 29 күн, 30 күн болгон жылдары 30 күн орозо кармоолору керек. 29 күн болгон жылы 30 күн орозо кармоо туура эмес. Анткени бул учурда же Рамазандан бир күн мурун, же айт майрам күнү орозо кармалып калат. Ал эми айт күнү орозо кармоо күнөө болуп саналат.

Добавить комментарий