ОРОЗО КАРМООГО ТЫЮУ САЛЫНГАН КҮНДӨР

ОРОЗО КАРМООГО ТЫЮУ САЛЫНГАН КҮНДӨР
Бул күндөрдүн айрымдары арам, айрымдары кандайдыр бир себептүү макирөө болуп эсептелет.
А. ОРОЗО КАРМОО АРАМ БОЛГОН КҮНДӨР:
1. Орозо айттын биринчи күнү жана Курман айттын төрт күнү орозо кармоо арам. Муну тахриман макирөө деп айткандар да бар. Себеби бул күндөр Алла Таала тарабынан майрам катары белгиленген. Ошондуктан бул күндөрү орозо кармоо майрамга карама-каршы кадам шилтөө, майрамдабоо дегенди түшүндүрөт. Бул күндөрү орозо кармай баштаган адам орозосун бузушу керек. Кийин кайра бул орозосун каза кылышы кажет эмес.
2. Аял кишилер үчүн айыз жана нифас учурларында орозо кармоолору арам болуп саналат.
Б. ОРОЗО КАРМОО МАКИРӨӨ БОЛГОН КҮНДӨР:
1. Ашура күнү гана орозо кармоо. Ашура күнү орозо кармай тургандар ашура күнүнөн бир күн мурун баштап катары менен үч күн орозо кармайт.
2. Шабан айынын акыркы күнү аба ырайы бузулуп күн бүркөө болсо Рамазан айынын кирүү ыктымалынан улам Рамазан ниети менен орозо кармоо макирөө
3. Жума күндөрү орозо кармоо танзихан макирөө.
4. Удаама-удаа бир канча күн ооз ачпастан орозо кармоо макирөө.

Добавить комментарий