ОРОЗО КАРМОО УЧУРУНДА МУСТАХАП БОЛГОН ЖАГДАЙЛАР

ОРОЗО КАРМОО УЧУРУНДА МУСТАХАП БОЛГОН ЖАГДАЙЛАР
Ибадаттар сырткы шарттары менен бирге чын ыклас менен орундалышы керек. Ислам дининин буйругу ушул. Азирети Пайгамбарыбыз орозо ибадатына байланыштуу жеп-ичүүдөн, жыныстык катнаштан алыс болсо да, тилин, көзүн ж.б. жамандыктан сактабаган адамдын ач болгондон башка эч кандай соопко жетпесин билдирген (Бухари, Савм, 8). Ибадат ыкластуулук менен орундалат. Мусулман баласы күчүнүн жетишинче жаман адаттардан арылууга аракет жасайт. Орозо үчүн да чын ыкластуулук абадай зарыл. Жеп-ичүүдөн, жыныстык катнаштан алыс болуу албетте, орозо үчүн шарт. Ошону менен бирге орозо учурунда мусулман адам жакшы иштер менен алектенип, тилин жалган сүйлөөдөн, ушак-айыңдан алыс тутуу менен, зикир кылып Жараткан Алланы даңазалоо менен жандүйнөсүн аруулашы керек. Пайгамбарыбыз САВ мындай деген экен: «Беш нерсе орозонун сообун жок кылат: жалган сүйлөө, гыйбат (ушак-айың кылуу), чагымчылык кылуу (эки адамдын ортосуна от жагуу), жалгандан касам ичүү, арамга кумарланып кароо».
Орозо кармаган адам Куран окуп Алла Тааланы зикир кылышы керек. Рамазан айында күндүзү орозо кармап, түнкүсүн Азирети Пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон Таравих намазын калтырбай окууга аракет кылышы керек.
Ооз ачаарда аша тоюнбоо зарыл. Ооз ачарга жалаң байлар гана эмес, кедей-кембагалдар да чакырылышы кажет. Зекетти Рамазан айында берүү абзел. Кедейлерге, жетимдерге, кароосуздарга жардам берүү менен коомдук биримдикти чыңдоо зарыл.
Мындан сырткары орозо кармаган адам төмөнкү мустахап жагдайларга да көңүл бөлүшү абзел:
Саарлыкка туруу: Пайгамбарыбыз мусулмандарга Рамазан айында эртең менен саарлыкка туруп тамактанууну сунуштаган. Ошону менен бирге саарлык тахажжуд намазына турууга да көндүрөт.
Ооз ачар алдында дуба кылуу. Бул учурда окулчу дубалардын бири куттуу хадистерде төмөнкүчө айтылат: «Оо, Жараткан Алла! Сенин ыраазылыгың үчүн орозо кармадым. Сен берген ырыскы менен оозумду ачтым. Сага ишендим. Менин орозому кабыл кыла көр, күнөөлөрүмү кечире көр!»
Орозо кармаган адамдарга, өзгөчө кедейлерге ооз ачыруу. Хадистердин биринде мындай буюрулат: «Орозо кармаган адамга ооз ачырган адам орозо кармагандын сообунчалык сооп алат» (Тирмизи, Савм, 82).
Жунуп болгон адам багымдат намазынын убагы киргенге чейин жуунушу мустахап болуп эсептелет.
Пайдасыз сөздөрдөн, ушак-айыңдан алыс болуу керек. Рамазан айынын акыркы он күнү итикафка кирүү мустахап болуп саналат.

Добавить комментарий