Пайгамбарлардын жиберилүүсү ырайым эмес деп айтсак болобу?

            Эгер мынтип сурасаңар: Пайгамбарлардын жиберилүүсү менен бирге шайтандардын бар болуусунан улам көптөгөн адамдар каапыр болушуп, зыян көрүп жатышат. «Көпчүлүккө карап өкүм чыгарылат» – деген эреже боюнча көпчүлүк адамдар алардан зыян тартып жатышса, анда Аллах жамандыкты жараткан болот эмеспи, атүгүл пайгамбарлардын жиберилүүсү да ырайым болбой калат го.

              Жообу: Сандын сапатка салыштырганда мааниси жок. Чыныгы көпчүлүк сапатка каралат. Мисалы: Жүз курманын уругу болсо, топуракка көөмп суу куюлбаса, химиялык реакция жүрбөсө жана жашоо үчүн алга умтулбаса жүз сомдук баадагы жүз урук бойдок калат. Бирок, суу куюлуп жашоо үчүн алга умтула баштаган кезде, жакшы каралбагандыктан сексени чирип кетип, жыйырмасы мөмөлүү дарак боло турган болсо да: «Каап, суу куйган жаман болду, көпчүлүгү чирип кетти» – деп, айта аласыңбы? Албетте айта албайсың. Анткени, ошол жыйырма курма жыйырма миң урукка айланды. Сексенинен кол жууп жыйырма миң урукка ээ болгон адам эч качан зыян тартпайт жана бул жамандык деп саналбайт.

Дагы бир мисал: Тоос кушунун жүз жумурткасы бар болсо, жумурткаларынын баасы беш жүз сом болот. Бирок ошол жүз жумуртканы күрп болуп баса турган болсо, сексени жараксыз болуп, жыйырмасы тоос кушу болсо: «Өтө жаман болду, жумурткаларды бастыруу жаман болду» – деп, айтылабы? Албетте, жок! Тескерисинче жакшылык болду. Анткени, ал тоос кушу менен жумурткалары – төрт жүз сомдук болгон сексен жумуртканы жоготуп, сексен сомдук баадагы жыйырма тоос кушуна ээ болуп жатат.

Ошондуктан, адамзатка пайгамбарлардын келүүсү менен, сыноо сыры менен, шайтандар менен күрөшүү аркылуу ээ болгон жүз-миңдеген пайгамбарлар, миллиондогон олуялар, миллиарддаган аалымдар сыяктуу адамзаттын жарык чачкан күндөрү, айлары жана жылдыздарынына ээ болуп, сан жагынан көп, бирок сапаты жагынан маанисиз болгон зыянкеч макулуктарга окшогон көптөгөн каапырлар менен мунафыктардан кол жууду.

Добавить комментарий