Сүйлөп жаткан жалгыз гана акыйкат

1472835_10152081958793151_649644947_n            Кээде зулумдук ичинде адилеттүүлүк көрүнөт. Бул акыйкат Рисале-и Нурда далилденген. Тактап айтканда: инсан бир себеп менен бир адилетсиздикке же бир зулумдукка дуушар болот, башына бир балээ келет, түрмөгө түшөт, зынданга да ташталат. Бул себеп адилетсиз болот жана бул өкүм бир зулумдук болот. Бирок, бул окуя адилеттүүлүктүн көрүнүүсүнө бир себепчи болот. Алланын тагдыры башка себептерден улам жазага же түрмөгө олтурууга ылайык болгон адамды, бул жолу бир заалымдын колу аркылуу жазага тартат жана балээге түртөт. Бул Аллахтын адилеттүүлүгүнүн башкача түрдөгү көрүнүшү болуп эсептелет.

Мен эми ойлоп жатам: Жыйырма сегиз жылдан бери областтан областка, айылдан айылга айдалып, соттон сотко өткөрүлүп келе жатам. Бул мыкаачылык менен азап бергендердин мага жабыштырышкан күнөөсү эмне? Динди саясатка курал кылуубу? Бирок, эмне үчүн муну далилдей алышпады? Анткени, акыйкатында мындай бир нерсе жок. Бир сот айлап,жылдап эптеп бир күнөө таап мени соттогонго аракет кылат. Ал бошоткон соң,башка бир сот дал ошол маселеден улам мени кайра суракка алат. Бир канча мөөнөт ал да алек болот, мени азапка салышат, түрдүү-түрдүү кыйынчылыктарга дуушар кылышат. Ал дагы бир натыйжа чыгара албайт, бошотот. Бул жолу болсо, үчүнчүсү жакама жабышат. Мына ушинтип кыйынчылыктан кыйынчылыкка, балээден балээге сүйрөлүп бара жатам. Жыйырма сегиз жылдык өмүрүм мына ушинтип өттү.

Мага жабыштырып жаткан күнөөнүн эч кандай негизи жок экендигин акыры өздөрү да түшүнүштү. Алар бул жалааны атайылап кылыштыбы, же болбосо бир нерседен күмөндөнүштүбү? Мейли атайылап, мейли күмөндөнүп кылышса да, менин мындай бир күнөө менен байланышым жана алакам болбогондугун албетте ачык-айкын жана абийирим менен билемин го… Динди саясатка курал кыла турган адам эмес экендигимди бүткүл ынсаптуулар да билишет го… Атүгүл, мени бул күнөө менен жалаалагандар өздөрү да билишет го… Андай болсо эмне үчүн мага мынчалык зулумдук кылып тирешип турушту? Эмне үчүн мен күнөөсүз болсом да ушундай зулумдуктар менен өчөшүп кылынган азаптарга дуушар болдум? Эмне үчүн бул балээлерден кутулалбадым? Бул жагдай Аллахтын адилеттүүлүгүнө терс келбейби?..

Чейрек кылымдан бери бул суроолордун жоопторун таба албадым. Мага зулумдук менен азап бергендиктеринин чыныгы себебин эми билдим. Менин күнөөм — Куран кызматымды материалдык жана руханий жактан жогорулап өсүүмө жана кадыр-баркымды көтөрүүгө курал кылуу экенин кайгыруу менен айтамын. Эми түшүнүп, сезип олтурам. Узун жылдар бою,Аллах кылдыртып жаткан ыйман кызматымды материалдык жана руханий кадыр-баркым менен жогорулап өсүүгө курал кылуу аркылуу түшө турган азаптан жана тозоктон кутулуума, атүгүл түбөлүктүү бактылуу болушума себепчи кылуума же болбосо башка бир максат үчүн курал кылуума руханий жактан абдан күчтүү тоскоолдуктар мени тыйып тургандыгы үчүн Аллахка миңдеген шүгүрлөрдү айтамын.

Бул жүрөктүн түпкүрүндөгү сезимдер менен илхамдар мени абдан таң калтырды. Баары жактырган руханий макамдар менен акыреттик бакытты жакшы амалдар менен табуу жана бул жолго жүз буруу бардык эле адамдын шарияттык укугу болсо да, жана да эч кимге эч кандай зыяны болбосо да, мен рухум менен да жүрөгүм менен да бул акыбалдан тыйылып турдум. Аллахтын ыраазылыгынан башка, илимдин табигый талабын аткаруу менен,жалгыз жана жалгыз ыйманга кызмат кылуу өзгөчөлүгү мага көрсөтүлдү. Анткени,бул заманда эч бир нерсеге курал болбогон, эч кимге баш ийип калбаган жана бардык максаттардын үстүндө болгон ыйман акыйкаттарын ыймансыздарга, кежир жана өжөр болгон адашкандардын көр көздөрүнө көрсөтүү үчүн жана баарына толук канаат берүү үчүн, табигый ибаадат аркылуу билбегендерге жана билүүгө муктаж болгондорго таасирдүү түрдө билдирүү жана бул башаламан дүйнөдө ыйманын куткарып кала турган жана кежир адамдарды да толук канааттандыра турган түрдө,тактап айтканда, эч бир нерсеге курал болбой турган бир түрдө Куран сабактарын берүү керек.

Бул канаат да бул заманда,бул шарттардын ичинде, диндин эч кандай өздүк, акыреттик жана дүнүйөлүк, материалдык жана руханий бир нерсеге курал кылынбагандыгын билүү менен гана түшүмүн бере алат. Болбосо, уюмдашуу жана жамаатташуудан пайда болгон коркунучтуу динсиздик биримдигине каршы чыккан жалгыз бир адам, эгер эң жогорку руханий даражада болсо да, баары бир шек-күмөндөрдү толук бойдон жок кыла албайт. Анткени, ыйманга ниеттенген кежир бир адамдын напсиси менен «Мен»и: «Ал адам өзүнүн генийдиги менен жана укмуштуудай макамы менен бизди алдады» — деп айтышы мүмкүн. Албетте ушинтип айтат жана ичинде күмөнү кала берет.

Аллахка миңдеген шүгүрлөр болсун. Анткени, жыйырма сегиз жылдан бери динди саясатка курал кылып жатат деген жалган жалаанын аркасында Аллаанын тагдыры, өзүмө билдирбестен, динди эч бир өздүк нерсеге колдонбоом үчүн, адамдардын мыкаачы колдору менен абдан адилеттүү түрдө мени эзип жана эскертип жатат. «Абайла, ыйман акыйкаттарын өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн колдонбо. Анткени, жалгыз гана акыйкат сүйлөп жатканын ыйманга муктаж болгондор түшүнүшсүн. Напсинин күмөндөрү менен шайтандын азгырыктары калбасын жана жалаа жапкандар ооздорун жабышсын» – деп жатат…

Мынакей, Нур Рисалелеринин чалкыган деңиздеринин улуу толкундары сыяктуу адамдардын жан-дүйнөлөрүнө тийгизген жана жүрөктөр менен рухтарга берген таасиринин сыры мына ушул, башка нерсе эмес. Рисале-и Нурда айтылган акыйкаттардын дал өзүн миңдеген аалымдар, жүз миңдеген китептер абдан сонун кылып жайылтып жатышса да, баары бир ыймансыздыкты жоёо албай жатышат. Ыймансыздык менен күрөшүүдө, ушул сыяктуу оор шарттар астында Рисале-и Нур бир даража ийгиликке жетип олтурса, анын сыры да мына ушул. Саид жок. Саиддин кудурети менен адистиги да жок. Сүйлөп жаткан — жалгыз гана акыйкат, ыйман акыйкаты.

Ырас, акыйкат нуру ыйманга муктаж болгон жүрөктөргө таасир берип жаткандыктан, бир эле Саид эмес, миңдеген Саиддер курман болсун. Жыйырма сегиз жылдан бери чегип келген кордуктарга, дуушар болгон азап-тозокторго жана туш болгон кыйынчылыктарга мен ыраазымын. Мага зулумдук кылгандарды, мени айылдан айылга сүрүндөгөндөрдү, акаарат кылгандарды,ар түрдүү жалган жалаалар менен мени түрмөгө олтургузууну каалагандарды жана зындандарда мага орун даярдагандарды да мен кечирдим.

Адилеттүү тагдырга да мынтип айтамын: Мен сенин бул «мээримдүү шапалактарыңа» татыктуу болчумун. Болбосо, башкалар сыяктуу шариятка каршы келбеген жана зыянсыз бир жолду карманып алып өзүмдү гана ойлогон болсом, материалдык жана руханий ырахат алган сезимдеримди курман кылбаган болсом, ыйман кызматымда ушул улуу жана руханий кудуретти жоготуп алмакмын. Мен материалдык жана руханий бардык нерсеми курбан кылдым, ар түрдүү кыйынчылыктарга кабылдым жана ар түрдүү азаптарга сабыр кылдым. Мунун натыйжасында, ыйман акыйкаттары ар тарапка жайылды. Мунун натыйжасында, Нур илим мектебинин жүз миңдеген, балким миллиондогон шакирттери өсүп жетилишти. Эми бул жолдо, ыйман кызматын алар улантышат. Жана менин материалдык да, руханий да бардык нерседен баш тарткан жолумдан айрылышбайт.Жалгыз жана жалгыз Аллах ыраазылыгы үчүн гана иштешет.

Бизге кордук көрсөткөндөр,өздөрү билбестен, Тагдырдын сырларына жана анын терең адилеттүүлүгүнө акылдары жетпестен биздин улуу маселебизге жана ыйман акыйкаттарынын жайылуусуна кызмат кылышты. Биздин милдетибиз — алар үчүн тек гана хидаятка түшүүсүн тилөө. Мен катуу ооруп жатам. Жазууга да, сүйлөөгө да дараметим калбады. Балким булар эң акыркы сөздөрүм болуп калышы мүмкүн. Зехра медресесинин Рисале-и Нур шакирттери бул осуятымды унутушпасын.

Саид Нурси

Добавить комментарий