Таразадан жана метрден алдоо

ТАРАЗАДАН ЖАНА МЕТРДЕН АЛДОО

        Күнүмдүк турмушта, эл менен болгон мамиледе, соода-сатыкта түз-туура жүрүүгө өзгөчө маани берүү кажет. Бул өтө зор мааниге ээ. Асыресе, тарыхта жер менен жексен болгон коомдордун айрымдары дал ушул соода-сатыктагы алдамчылык, шылуунчулук себептүү Алланын каарына калгандыктары билдирилет. Таразадан жана метрден алдоо арам болуп чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Бул багытта Куранда көптөгөн эскертүү аяттар бар. Аяттардын биринде

        «Өлчөгөндө толугу менен өлчөп бергиле, туура тараза колдонгула!..» (Исра сүрөсү, 35) деп буюрулат. Куранда таразадан жана метрден алдоо себептүү кургуйга житкен Мадян эли тууралуу сөз козголот. Анда Шуайб пайгамбар бул багытта Мадян элине эскертүү берсе да, алар пайгамбардын сөзүнө кулак төшөбөй коюшат. Бул окуя Куранда төмөнкүчө баяндалат:

           «Ал (Шуайб): Оо, эл-журт! Аллага гана сыйынгыла! Силердин андан башка эч бир Кудайыңар жок. Өлчөмдү жана салмакты туура өлчөп-тарткыла….» деди (Худ 84).

            «Аларды жер титирөө талкалады. Алар өз журттарында жер астында бүк түшкөн абалда таңды тосушту. Шуайбды жалганга чыгаргандар ал жерде эч качан болбогондой абалга келишти. Алар зыянга учурашты» (Аараф сүрөсү, 91-92).

Добавить комментарий