Ыйман жөнүндө чыныгы түшүнүк

Ыйман жөнүндө түшүнүк Ыйман сөзү – арап тилинен “эмн” уңгусунан алынып коркуунун антоними болгон ишеним, коопсуздук деген маанилерге келет. Ошондуктан ыйман – акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбар катары көрсөткөн нерселерин толук кабыл кылып, аларга эч шектенбестен чын жүрөгү менен ишенүү дегенди билдирет. Куранда жана хадистерде айтылган нерселерге толук ишенген адамдар…

Толук окуу…

Дин жөнүндө жалпы түшүнүк

ДИН ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК          Дин – адамдардын Кудай менен болгон, өз ара жана жаратылыш менен болгон байланыштарын жөнгө сала турган эң адилеттүү мыйзам.         Дин – бул пайгамбарлар аркылуу адамзатка жиберилген Кудайдын өкүм буйруктары. Дин – адамдын ким экендигин жана жашоонун максат-маңызынын эмне экендигин билдирип, адам баласын эки дүйнөдө…

Толук окуу…

Ислам дининин ишеним негиздери

ИСЛАМ ДИНИНИН ИШЕНИМ НЕГИЗДЕРИ Ислам дини же мусулманчылык деген кезде Алланын акыркы элчиси Азирети Мухаммад пайгамбар чакырган динди түшүнөбүз. Ырасында Азирети Адам атадан бери Алла Таала тарабынан жөнөтүлгөн диндердин бардыгы негизинен Ислам дини болуп эсептелет. Алар белгилүү убакыттын өтүшү менен адамдар тарабынан бурмаланып келген. Ал эми ардактуу Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху…

Толук окуу…

Ыйман деген эмне?

Ыйман деген эмне? Ыймандуу адам – Кудайга шек-күмөнсүз ишенген, ак жолдон адашпай абийрдүүлүк менен жүргөн, тарбиялуу адеп-ахлактуу, кичи пейил болот. Кээ бир адамдар ыймандуулук дегенди бир гана адеп-ахлактуулук деп түшүнүшөт. Бул болсо, терең маанини камтыган ыйык ишенимди бурмалоо экендигинде шек жок. Ыйман сөзү – арап тилинен “эмн” уңгусунан алынып коркуунун…

Толук окуу…

Кудайды таануу

КУДАЙДЫ ТААНУУ Жараткан Кудайды бизге тааныттыра турган үч чоң таанытуучу бар:                 Биринчиси: Бул аалам. Бул ааламга көз салып, пикир жүгүртүп кудайдын кереметтүү кудуретин, сүйүүсүн, илимин, даанышмадыгын, ырайымын жана дагы көптөгөн сыпаттарын тааный алабыз. Ар бир жаратылган макулук Жараткандын «каттары» сыяктуу бизге өздөрүн окуттурушат…                Экинчиси: Пайгамбарыбыз Мухаммад Алейхисалаату вассалам.…

Толук окуу…

Аллахтын ысымдары

АЛЛАНЫН ЫСЫМДАРЫ              Ар бир нерсенин аты бар жана атынан чакырабыз. Ошондой эле Алла Тааланын да өзүнө таандык аттары, ысым-сыпаттары бар. Бул багытта Куран аяттарында төмөнкүчө буюрулат:              «Ал – Аллах! Андан башка кудай жок. Эң жакшы ысымдар ага таандык!» (Таха сүрөсү, 8)               «Аллахтын эң сонун ысымдары бар. Андыктан…

Толук окуу…

Аллахтын сыпаттары

АЛЛАНЫН СЫПАТТАРЫ Алла Тааланын ысымдары менен бирге сыпаттары да бар. Алла Тааланын сыпаттары «затий» жана «субутий» деп экиге бөлүнөт. Затий сыпаттары тек гана Өзүнө таандык болгон сыпаттар. Булар Анын затына түк жарашпаган нерселерден оолак болгондугун айгинелейт.

Толук окуу…

Аллахтын затий сыпаттары

Аллахтын затий сыпаттары алтоо: 1. Вужуд: Алла бар жана Анын бар экени эч нерсеге муктаж эмес. Андыктан ал «Важибул-вужуд» (бар болушу сөзсyз зарыл) деп аталат. Башкача айтканда, анын жок болушу мyмкyн эмес. Ал эми Аллахтан башка нерселердин бар болушу да, жок болушу да толук мүмкүн. «Аллах — Андан башка кудай…

Толук окуу…

Аллахтын субутий сыпаттары

Аллахтын субутий сыпаттары Алла Тааланын бардык кемчилик-мүчүлүштүктөрдөн оолак болгондугун айгинелеген сыпаттары «субутий сыпаттар» деп аталат. Алар сегиз: 1-Хайат: бул сыпат Алла Тааланын тирүүлүгүнө далалат кылат. Анын илим, кудурет сыяктуу сыпаттары мына ушул сыпатка таянат. Алланын тирүү болушу башка жандуулар сыяктуу эмес. Анын тирүүлүгү эзелий жана түбөлүктүү. Куранда: «Эч өлбөй турган,…

Толук окуу…