Уурулук

УУРУЛУК              Адам баласынын негизги кол тийбестик акы-укуктары бар. Булардан бири – мал-мүлккө ээ болуу укугу. Адам баласы өз аракети менене эмгек кылып мүлк топтойт. Бирөөнүн мал-мүлкүнөн уруксатсыз алууга эч кимдин укугу жок. Ошондуктан уурулук чоң күнөө. Уурулук – бул бирөөнүн мал-мүлкүн ээсинин ыраазылыгысыз же уруксатысыз алуу. Бул деген адамдын…

Толук окуу…

Талап-тоноочулук

ТАЛАП-ТОНООЧУЛУК           Бирөөнүн мүлкүн зордук менен алуу, талап-тоноо да чоң күнөөлөрдүн катарынан орун алат. Имам Зуфардын пикиринде, кыймылсыз мүлктө да талап-тоноочулук болот. Мунун мисалдарын, асыресе, бүгүнкү күнү атка минерлерге, акчага таянып күчсүз адамдардын кыймылсыз же кыймылдуу мүлктөрүн көз көрүнөө тартып алган учурларды көп эле кездештирүүгө болот. Арийне, бул көз көрүнөө…

Толук окуу…

Жетимдин мал-мүлкүн пайдалануу

ЖЕТИМДИН МАЛ-МҮЛКҮН ПАЙДАЛАНУУ              Атасынан же ата-энесинен ажыраган балагатка жете элек бала «жетим» болуп эсептелет. Куранда жетимдин мал-мүлкүн мыйзамсыз пайдалангандар жөнүндө:          «Жетимдин мал-мүлкүн адилетсиздик менен жегендер курсагын тозок отуна толтурушкан болот» (Ниса сүрөсү, 10)            «Жетимдердин мал-мүлкүн (бойго жеткен соң) өздөрүнө кайтарып бергиле! Жакшыны жаманга алмаштырбагыла(б.а.жетимдин мүлкүн өзүңөрдүн мал-мүлкүңөргө…

Толук окуу…

Коррупция

МАМЛЕКЕТТИК МАЛ-МҮЛККӨ КОЛ САЛУУ             Бүгүнкү күнү эң кеңири кулач жайган арам киреше жолдорунун бири дал ушул мамлекеттик мал-мүлккө мыйзамсыз ээ болуу. Жалпыга маалым болгондой, мамлекеттик кандайдыр бир кызматка отурган адамга ал жердеги малмүлк каражаттары аманат катары берилет. Кызматка отуруу менен ал жердеги элдин мал-мүлкүнө, казынасына кол салуу чоң күнөө…

Толук окуу…

Таразадан жана метрден алдоо

ТАРАЗАДАН ЖАНА МЕТРДЕН АЛДОО             Күнүмдүк турмушта, эл менен болгон мамиледе, соода-сатыкта түз-туура жүрүүгө өзгөчө маани берүү кажет. Бул өтө зор мааниге ээ. Асыресе, тарыхта жер менен жексен болгон коомдордун айрымдары дал ушул соода-сатыктагы алдамчылык, шылуунчулук себептүү Алланын каарына калгандыктары билдирилет. Таразадан жана метрден алдоо арам болуп чоң күнөөлөрдүн катарына…

Толук окуу…

Ихтикар

ИХТИКАР            Ихтикар – бул элдин кандайдыр бир муктаж азыгын базардан алып, аны баасы көтөрүлсүн үчүн белгилүү мөөнөт аралыгында сактоо. Маселен, буга буудайды мисал келтирсек болот. Ихтикарда эл кысталыш учурга дуушар болгондуктананы өз баасынан алдаканча жогору баада сатып алууга аргасыз болот. Ардактуу Пайгамбарыбыз мына ушундай жол менен киреше табууга тыйуу…

Толук окуу…

Арам нерселерди сатуу

АРАМ НЕРСЕЛЕРДИ САТУУ              Ислам дининде кээ бир нерселерди сатуу арам кылынган. Маселен, спирттик ичимдиктер, баңги заттар, доңуз (чочко) эти, тарп, атайы сыйынууга даярдалган идолдор сыяктуу. Шариятта жол берилбеген жумуштарда (мисалы, бүгүнкү күндүн кумарканалары казинолордо, оюн автоматтарында) иштөөнүн өзү да күнөө болуп эсептелет. Мындай жерлерден алынган айлык маяна да арам…

Толук окуу…

Сүткорлук

СҮТКОРЛУК (пайызга акча алып-берүү)            Ислам дини адамдын өз эмгегин адал деп эсептейт. Ал эми мындан тышкаркы киреше табуу жолдоруна тыюу салат. Мына ушундай жолдордун бири – сүткорлук. Сүткорлуктун да түрдүү жолдору бар. Бүгүнкү күнү эң кеңири колдонулганы акча түрүндөгүсү эсептелет. Бул өңүттөн сүткорлук – бул, келишимде белгиленген учурда белгилүү…

Толук окуу…

Кумар ойноо

КУМАР ОЙНОО            Ислам дининдеги чоң күнөөлөрдүн бири – кумар ойноо. Исламда адал киреше табуу жолдору белгилүү. Мусулман адам өз маңдай тери менен иштеп, эмгек кылып акча табат. Ислам шанска таянган (лотерея сыяктуу) ойундарды арам кылган. Ошондуктан ислам аалымдары мындай ойундардын баары кумарга кирерин баса белгилешкен. Бүгүнкү күнү кеңири кулач…

Толук окуу…

Пара алуу

ПАРА АЛУУ          Пара – бул, акыйкаттын алсырашы же адилетсиздиктин үстөмдүгү үчүн алынган акча каражаты. Ардактуу Пайгамбарыбыз пара алганга да, пара бергенге да наалат айткан (Абу Дауд, Акзия, 4).            Пара негизинен кандайдыр бир нерсеге ээ болуу үчүн, же милдеттүү кандайдыр бир ишти аткарбоо үчүн же кандайдыр бир төлөмдү өз…

Толук окуу…