Юнус пайгамбар

Юнус пайгамбар (Ага Аллах тааланын саламы болсун) Юнус алейхиссалам Асур мамлекетинин борбору жана маанилүү соода борбору болгон Нинова калкына жиберилген пайгамбар болгон. Аны балык жуткандыгы үчүн Зиннун же болбосо Сахиб-и Хут деп да аташат. Юнус алейхиссалам төрөлө элек мезгилде атасы дүйнөдөн кайткан. Энеси ал төрөлгөндө жана анын балалык мезгилинде таң…

Толук окуу…

Кыбыла кайда? (анегдот)

            Айылда эки бир тууган балдар болуптур. Алар аябай шок экен. Бирөөнүн айнеги сынса, же бирөөнүн бир нерсеси жоголсо элдин баары ошол бир туугандарды күнөөлөшөт экен.              Апасы элдердин арыздарына чыдабай, чоң баласын мечиттин имамына алып барып иштип жагдайын түшүндүрөт. Имам баладан сурайт экен:             — Кыбыла кайда? Бала эч унчукпайт.…

Толук окуу…

Он эки эшектин окуясы

Он эки эшектин окуясы            Күндѳрдүн бир күнүндѳ бир адам казык кагып, ошол казыкка он эки эшекти байлап, айландырып коёт. Бир канча мезгил ѳткѳн соң, окумуштуулар байланган эшектерди кѳрүп, таң калуу менен чуркап келишип: бирѳѳсү кагылган казыктын боюн, бирѳѳсү жиптин узундугун, бирѳѳсү эшектердин айлануу ылдамдыгын, дагы бирѳѳсү казык менен эшектердин…

Толук окуу…

Жакшы ниет

Илгери бир киши:             — Мен сөзсүз бир садага беремин — деп жакшы ниет кылды. Ал түн ичинде садагасын алып чыгып, аны байкабастан бир ууруга кармата берди. Эртеси күнү эл:            — Таң калычтуу! Түндө бирөө бир ууруга садага бериптир! — деп сүйлөй башташты. Садага берген киши:             — Йа, Рабби! Сага…

Толук окуу…

Адеп табылбайт

Адеп табылбайт            Эки колуна эки себет көтөрүп, араң басып келе жаткан кемпирди велосипед менен катуу келген жаш жигит уруп кетти. Себети колунан ыргып, ичиндегиси чачылып, кемпир өзү аз жерден жыгыла жаздап туруп калды. Жигит велосипедин токтотуп, кемпирге кылчая карады да, ага жардам берүүнүн ордуна каткыра күлүп шылдың кылып жолун…

Толук окуу…