АЛЛАХ ЭМНЕ ҮЧҮН ЭТ ЖЕГЕН ЖАНЫБАРЛАРДЫ ЖАРАТТЫ? Бейиш Нуру

АЛЛАХ ЭМНЕ ҮЧҮН ЭТ ЖЕГЕН ЖАНЫБАРЛАРДЫ ЖАРАТТЫ? Аллах Таала Акылмандуу зат. Ал кээ бирки жаныбарлардын ырыскысын өсүмдүктөр кылып койду. Ал эми кээ бирки жаныбарлардын ырыскысын болсо эт кылып койду. Ушул жерден суроо туулат. Эмне үчүн Аллах эт жей турган жаныбарларды жаратты. Дүйнөдө аябай көп айбанаттардын түрлөрү бар. Алар күн сайын ар кандай себептерден улам өлөт. Өлгөн жаныбарлар өлгөн жеринде эле калат. Эгер Аллах эт жей турган жаныбарларды жаратпаганда, же болбосо бүткүл айбандарды чөп, өсүмдүк жей турган кылып койгондо дүйнөнү өлгөн жаныбарлар каптап кетмек. Натыйжада жер бетип ар кандай вирус каптап, жашоого мүмкүн болбой калмак. Өлгөн жаныбарлардын этин экинчи жаныбарлар жеп, жер бетин тазалап, Аллах Тааланын “Куддус”-б.а. ТАЗА деген ысымын чагылдырып турат.. Б.а. Аллах КУДДУС ысмынын чагылуусу катары, жаныбарлар аркылуу ааламды өлгөн жаныбарлардан коргоп турат.Экинчи жактан бул жерде Аллахтын “Раззак”-Ырыскы берүүчү-деген ысымы көрүнүп турат. Ар бир жандуу жаратык баары бир, бир күн болбосо бир күн өлөөрү баарыбызга маалым. Кээ бирки жаныбарлардын өлүмүнө башка бир жаныбар милдеттендирилген. Жолборс Жейренди жебесе, жейрен баарыбир бир күн өлмөк. Натыйжада жер бети кирдемек. Ошол баарыбир өлө турган, ажалы жеткен жейренди жолборс жеш менен жер бетин тарптардан тазалап жатат. Өлгөн жаныбарлардан тазалап жатат. Ошол эле кезде жолборстун ырыскысы берилип жатат. Бир жагынан өлүп жерди кирдете турган жаныбарды жеп, экинчи жактан курсагын тойгозуп, жанын багып жатат. Мисалы карышкыр “Жаратылыштын санитары” сыяктуу өлгөн жаныбарларды жеп кетет. Андан калган калдыктарды курт-кумурскалар тазалап кетишет. Мына Аллах ар кандай жаныбарлар аркылуу жер бетин тазалап турат… Ушул күнгө чейин жаныбарлар өлсө ким жок кылып тазалайт деп ойлондукпу? Жакшылап акыл калчасак, ойлонсон, ой жугүртсөк өтө көп таң калыштуу Аллахтын кереметтери бар… Буларды карап туруп “АЛЛАХЫМ! САГА ГАНА БАШ ИЙЕБИЗ, СЕНДЕН ГАНА СУРАНАБЫЗ!”-дебеске айла калбайт…