ИСЛАМ ДИНИНДЕ ТАЗАЛЫКТЫН ОРДУ

ИСЛАМ ДИНИНДЕ ТАЗАЛЫКТЫН ОРДУ ТАЗАЛЫКТЫН МААНИСИ ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ             Ислам дининин эң иридеги максаттарынын бири – бул адам баласынын ички жана сырткы дүйнөсүн тазалоо. Ислам дининде «тазалык» өзгөчө мааниге ээ. Ички дүйнөнүн да, сырткы дүйнөнүн да тазалыгы жөнүндө Куранда жана Пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринде кенен-кесири айтылган. Мусулман баласынын эң маанилүү…

Толук окуу…

ООР ЫПЛАСТЫКТАР (НАЖАСАТ-У ГАЛИЗА).

ООР ЫПЛАСТЫКТАР (НАЖАСАТ-У ГАЛИЗА). Адамдын заңы, заарасы, кан, жыныстык органдан чыкчу урук суюктугунун бардык түрлөрү (м: сперма, мази ж.б.) денеден үзүлүп калган, же кесилип алынган эт же тери бөлүктөрү, ооз толо кусунду. Эти желбеген жаныбарлардын заарасы, шилекейлери, канаттуулардан башка жаныбарлардын тезектери жана бардык жаныбарлардын каны. Шарият боюнча мууздалган адал мал-жандыктын…

Толук окуу…

ЖЕҢИЛ ЫПЛАСТЫКТАР (НАЖАСАТ-У ХАФИФА):

ЖЕҢИЛ ЫПЛАСТЫКТАР (НАЖАСАТ-У ХАФИФА): Эти желген жаныбарлардын заарасы, тезеги. Бирок тоок, каз сыяктуу үй канаттууларынын тезектери жеңил эмес, оор ыпластыкка кирет. Ителги, бүркүт жана көгүчкөн сыяктуу учуучу канаттуулардын тезектери. Жеңил ыпластык тигил же бул мүчөнүн же болбосо мүчөнү жаап турган кийимдин төрттөн бирине жайылбаса, намаздын толук кандуу жарамдуу (сахих) болушуна…

Толук окуу…

ЫПЛАСТЫКТАН (нажасаттан) ТАЗАЛАНУУНУН ЫКМАЛАРЫ

ЫПЛАСТЫКТАН (нажасаттан) ТАЗАЛАНУУНУН ЫКМАЛАРЫ Материалдык ыпластыктарды суу же тазалоочу суюк заттар менен тазалоого мүмкүн. Көзгө көрүнгөн ыплас нерселерди өңү-түсү, жыты кеткенге чейин тазалоо керек. Эгер бир жолу жууганда эле өң-түсү, жыты кете турган болсо, анда бир жолу жууп коюунун өзү эле жетиштүү болот. Эгерде ыпластыктын (мисалы, кандын) өңүн кетирүү машакат…

Толук окуу…

ИСТИНЖА ЖАНА ИСТИБРА

ДААРАТКАНА ТАЗАЛЫГЫ: ИСТИНЖА ЖАНА ИСТИБРА Куттуу хадистердин биринде айтылгандай, бекем ыйман толук кандуу жарамдуу намазга, жарамдуу намаз толук алынган дааратка, толук алынган даарат «истинжага» жана «истибрага» байланыштуу. Ислам дини тазалыкка негизделген дин болгондугу үчүн эң ириде тазалык маселесин дааратканадан (ажатканадан) баштап, ага өзгөчө көңүл бурган. Адам өз табиятына жарашкан таризде…

Толук окуу…

ДААРАТКАНА АДЕП-ТАРТИБИ

ДААРАТКАНА АДЕП-ТАРТИБИ Фикх жана хадис китептеринде маанилүү темалардын бири – бул даараткана адеби болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү көпчүлүк адамдар кичи дааратты негизинен тике туруп ушатышат. Ал эми куттуу хадистерде Мухаммад Пайгамбарыбыз кичи-чоң дааратты ар дайым олтурган абалда ушаткандыгы айтылат. Ден-соолук жагынан да сийдик каналдарында зааранын калбашы үчүн да асыресе, ибадаттардын…

Толук окуу…

ДЕНЕ ТАЗАЛЫГЫНА БАЙЛАНЫШКАН МАСЕЛЕЛЕР

ДЕНЕ ТАЗАЛЫГЫНА БАЙЛАНЫШКАН МАСЕЛЕЛЕР Мусулман адам денесин, кийимин жана айлана-чөйрөсүн таза кармап, ыпластыктардан оолак болот. Мусулман кулак, мурун, киндик, тырмак, чач, сакал сыяктуу кир чогулуучу жерлердин тазалыгына кылдат мамиле жасайт. Ар бир мусулман эң азынан аптасына бир жолу жуунуп-тазаланып турушу керек. Жума күнү жуунуп-тазалануу мустахап болуп эсептелет. Ал тырмактарын алып,…

Толук окуу…

ХАДАСТАН ТАЗАЛАНУУ

ХАДАСТАН ТАЗАЛАНУУ Хадастан тазалануу ибадаттарды орундоо үчүн дааратсыз болуу, жунуп, этек кири жана нифас абалдарынан тазалануу дегенди түшүндүрөт. Жунуп абалы «чоң хадас», ал эми дааратсыз болуу «кичи хадас» делет. Аял кишиге таандык өзгөчө абалдар (б.а. этек кири, нифас абалдары) чоң хадаска кирет. Чоң хадастан гусул алуу менен, ал эми кичи…

Толук окуу…

ДААРАТ

ДААРАТ Таза суу менен колду чыканак менен бирге, бетти, томук (кызыл ашык) менен кошо бутту жуу жана башка масх тартуу түрүндө жүзөгө ашкан өзгөчө тазалык «даарат» деп аталат. Маида сүрөсүнүн 6-аятында намазга тураардан мурун даарат алуу зарылчылыгы тууралуу төмөнкчө буюрулат: «О, ыйман келтиргендер! Намазга турганыңарда жүзүңөрдү жана колуңарды чыканакка чейин…

Толук окуу…

Даараттын парздары:

ДААРАТТЫН ПАРЗДАРЫ:            Даараттын парздары аятта көрсөтүлгөн. Даараттын парздарынан бири аткарылбаса, анда ал даарат жараксыз болуп эсептелет. Даараттын парздары төртөө. Алар: 1. Бетти жуу. 2. Колду чыканак менен кошо жуу. 3. Баштын төрттөн бир бөлүгүнө масх тартуу. 4. Бутту томук менен кошо жуу.            Бет: Чач чыккан жерден баштап ээктин…

Толук окуу…