Зекеттин маанилүүлүгү

ЗЕКЕТ ЗЕКЕТТИН МААНИЛҮҮЛҮГҮ Мусулман коомчулугунун артыкчылыктарынын бирин, калетсиз, зекет ибадаты менен байкоого болот. Айрыкча бүгүнкү күнү коомдук ынтымак ыдырап, жүздөгөн адамдарга ылайыкталып салынган көп кабаттуу турак жайларда кошуналардын бири-биринен кабарсыз жашаганы, үй-бүлө биримдигинин начарлашы, коомдук колдоо, жардамдашуу иш-аракеттеринин унутта калганы кимди гана болбосун өкүндүрбөй койбойт. Мына ушундай кырдаалда зекет сыяктуу…

Толук окуу…

Зекеттин аныктамасы

ЗЕКЕТТИН АНЫКТАМАСЫ Зекет – «көбөйүү, өнүү, берекеге бөлөнүү, тазалоо» деген түшүнүктөрдү берет. Исламда төмөнкүчө аныкталат: «Зекет – бул, материалдык жактан белгилүү өлчөмдө мал-мүлккө ээ болгон адам байлыгынын белгилүү өлчөмүн Ыйык Куранда көрсөтүлгөн адамдарга берүү». Зекет Ислам дининдеги беш түркүктүн бири. Анын шарттарына жооп берген адамдар үчүн зекет берүү парз болуп…

Толук окуу…

Зекеттин парз болушу үчүн зарыл болгон шарттар

ЗЕКЕТТИН ПАРЗ БОЛУШУ ҮЧҮН ЗАРЫЛ БОЛГОН ШАРТТАР Төмөнкү шарттар зекеттин парз болушун талап кылат: 1. Мусулман, акыл-эси толук, балагатка жеткен адам болуу: Бирок Имам Азамдан башка аалымдардын пикиринде, зекеттин парз болушу үчүн акыл-эс жана балагатка жетүү шарт эмес. Бул пикир боюнча, балдардын жана акыл-эсинен ажыраган адамдардын мал-мүлкүнөн алардын милдетин моюндаган…

Толук окуу…

Зекеттин толук орундалышынын шарттары

ЗЕКЕТТИН ТОЛУК ОРУНДАЛЫШЫНЫН ШАРТТАРЫ 1. Ниет: Зекет – бул ибадат. Андыктан зекет ибадаты үчүн да ниет кылуу шарт. Имам Азам агымы боюнча, зекетти берүү учурунда ниет кылуу керек. Асыресе, зекетти бөлүп-бөлүп берүү мүмкүн болгондугу үчүн аны бөлүү учурунда бир жолу ниет кылуу жетиштүү. 2. Зекетти өз ээлерине тапшыруу (тамлик): Тагыраак…

Толук окуу…

Зекетке берилүүчү мал—мүлктөр

ЗЕКЕТКЕ БЕРИЛҮҮЧҮ МАЛ-МҮЛКТӨР А. АКЧА, АЛТЫН ЖАНА КҮМҮШ Бүгүнкү күнү кагаз же металл акча каражаты илгерки доорлордо колдонулган алтын-күмүш акчанын кызматын өтөп келет. Андыктан алтын-күмүш сыяктуу эле акчанын да зекетин берүү керек. Акча, алтын, күмүш жана соода мүлктөрү кошулганда 80 грамм алтынга тете болсо, зекет берүү зарыл. Зекетке акча, алтын…

Толук окуу…

Зекет берүүнүн учуру

ЗЕКЕТ БЕРҮҮНҮН УЧУРУ Алтын, күмүш, акча, соода мүлкү жана мал-жандыктардын зекети жылына бир жолу берилет. Бул жыл камарий (ай) жылы (355 күн) боюнча эсептелет. Мөмө-жемиштин зекети толук жыйналгандан кийин, дан-эгиндердин зекети (үшүрү) түшүм алынган учурда берилет. Зекет берүү убагы келгенге чейин да зекет берсе болот.

Толук окуу…

Зекет берүүнүн таризи

ЗЕКЕТ БЕРҮҮНҮН ТАРИЗИ Зекетке берилчү мүлктөрдүн зекетин ошол мүлктүн өзүнөн да, акчалай да берсе болот. Бул жерде негизги максат кедей-кембагалдардын муктаждыктарын камсыз кылуу. Шариятта белгиленген өлчөмгө жеткен мүлктүн зекетин алдын-ала, убагы келгенге (80 граммдык алтын өлчөмүндөгү мүлккө ээ болгон күндөн тартып 355 күн өткөнгө) чейин берсе болот. Зекет бере турган…

Толук окуу…

Зекет берүүнүн тартиби

ЗЕКЕТ БЕРҮҮНҮН АДЕП-ТАРТИБИ Мусулман адам зекетин Алланын ыраазылыгы үчүн өз каалоосу менен чын көңүлдөн ибадат кылуу ниети менен бериши керек. Анткени мусулман адам орундатып жаткан бул ибадаттын акыбетин акыретте ашыкчасы менен ала тургандыгын билет. Зекет таза жана адал мүлктөн берилет. Акча иретинде эмес, ошол мүлктүн өзүнөн бериле турган болсо, жакшысына,…

Толук окуу…

Зекет кимдерге берилет?

ЗЕКЕТ КИМДЕРГЕ БЕРИЛЕТ?  Зекет бериле турган адамдар Тооба сүрөсүнүн 60-аятында белгиленген. Аятта көрсөтүлгөн адамдар төмөнкүлөр: 1. Кедейлерге: Кедей адам деп кандайдыр бир кирешеси болсо да, негизги муктаждыктарын камсыздай албаган жана нисап (80 гр. алтын) өлчөмүндөгү мүлккө ээ болбогон адам эсептелет. 2. Карып-мискиндерге: Мискин – бул эч бир мал-мүлкү жок адам…

Толук окуу…

Зекет кимдерге берилбейт?

ЗЕКЕТ КИМДЕРГЕ БЕРИЛБЕЙТ? 1. Байларга: Негизги муктаждыктарынан сырткары нисап өлчөмүндө мал-мүлккө ээ болгон адамдарга зекет берилбейт. 2. Өз ата-энеси, жубайы жана балдарына: Мусулман бай адам өз ата-энесине, балдарына, неберелерине жана жубайына зекет бере албайт. Бул зекет түшүнүгүнө карама-каршы келет. Анткени алардын муктаждыктары ал адамдын мойнундагы милдет болуп саналат. Ансыз да…

Толук окуу…