Араб тилиндеги сөздөрдү жазуунун жана окуунун формалары

Так как арабскую письменность называют вязью, чтобы лучше понять ее, надо почувствовать себя на время вязальщиком. Почти все буквы связываются друг с другом слева и справа, кроме шести (в таблице написания таких букв вы увидите пробелы). Эти шесть букв связываются с другими только справа. По левую сторону от этих букв…

Толук окуу…

1-сабак. Алфавит: тамгалар, тыбыштар, транскрипциялар, туура окуу, жазуу

1. Бөлүм. Алфавит жана фонетика 1-сабак.  Алфавит: тамгалар, тыбыштар, транскрипциялар, туура окуу, жазуу Жүктөп алуу Баардык сабактарды жүктөп алуу  

Толук окуу…

Хадистерге саякат 3

Хадистерге саякат-3 Бул китеп жаш балдарга жана өспүрүм курактагы жаш муундарга арналат. Кызыктуу баяндар, сүрөттөр китептин өзгөчөлүгүн арттырат. Китепте ар бир баяндалган окуялар балдарга жетик тил менен жазылып ошондой эле кызыктуу сүрөттөр менен чагылдырылды. Араб тилинен кыргыз тилине которгон: Алмаз Сулайманов Форматы: Doc. 16.8 MB Жүктөп алуу үчүн китептин сүрөтүн…

Толук окуу…

Хадистерге саякат 2

Бул китеп жаш балдарга жана өспүрүм курактагы жаш муундарга арналат. Кызыктуу баяндар, сүрөттөр китептин өзгөчөлүгүн арттырат. Китепте ар бир баяндалган окуялар балдарга жетик тил менен жазылып ошондой эле кызыктуу сүрөттөр менен чагылдырылды. Араб тилинен кыргыз тилине которгон: Алмаз Сулайманов Форматы: Doc. 33.8 MB. Көчүрүп алуу үчүн китептин сүрөтүн БАСЫҢЫЗ.

Толук окуу…