Мухаммад пайгамбарды сүйүү жана анын сүннөтүн бекем кармоо

МУХАММАД ПАЙГАМБАРДЫ СҮЙҮҮ ЖАНА АНЫН СҮННӨТҮН БЕКЕМ КАРМОО              Мусулмандын жашоо мугалими – Азирети Мухаммад САВ болуп саналат. Мусулман баласы аны мал-жанынан да артык көрөт. Анткени мусулмандын жашоосу анын таалими менен өзгөчө мааниге ээ болуп көркүнө чыгат. Адам болуунун эң изги өзгөчөлүктөрү анын адамдык касиетинде катылуу. Ал эң жогорку адеп-ахлакка ээ…

Толук окуу…

Ислам динин жетик түшүнүү жана амал кылуу

ИСЛАМ ДИНИН ЖЕТИК ТҮШҮНҮҮ ЖАНА АМАЛ КЫЛУУ             Мусулман – Ислам ишенимин кабылдаган, анын мыйзам-эрежелери менен жашаган адам. Ошондуктан ал өз динин, эмнеге ишениши керектигин, бул ишенимдин талаптарын үйрөнүшү зарыл. Ислам динибизде ачык-айкын, кескин буйруктар «парз» деп аталат. Парздарды аткарбоо арам өкүмүндөгү ишке кирет. Ислам дини ар бир мусулман баласынан…

Толук окуу…

Чынчылдык

ЧЫНЧЫЛДЫК             Чынчылдык негизинен туура жолдо жүрүү, калп айтпоо, уурулук кылбоо, адилеттүүлүктөн тайбоо, убадага бек туруу сыяктуу сөздөр менен маанилеш.              Чынчылдык – бул адамдын ичи менен тышы, тышы менен ичи, өзү менен сөзү, сөзү менен өзүнүн айкалышып турушу. Чынчыл адам бирөөнү алдабайт, сөзүнө бекем турат, аманатка кыянаттык кылбайт. Таразасында,…

Толук окуу…

Адилеттүү болуу

АДИЛЕТТҮҮ БОЛУУ              Ислам – бул адилеттүүлүктүн дини. Анын эң маанилүү талаптарынын бири – адилеттүүлүк. Куранда адилеттүүлүккө өзгөчө басым жасалат. Пайгамбарыбыз да мусулмандарды ар качан адилетүүлүктөн, калыстыктан карыш жылбоого чакырган. «Адилеттүүлүк» түшүнүгүн «ар бир адамга өз укугун берүү, ар бир иште түз болуу, күнөөлүүгө жазасын берүү, мыйзам алдында адамдарды бирдей…

Толук окуу…

Адал киреше табуу

АДАЛ КИРЕШЕ ТАБУУ              Ислам дини өзгөчө басым жасаган негизги маселелердин бири – бул адал киреше жана адал азык маселеси. «Адал» сөзү аткарууга же тамактанууга уруксат берилген жагдай же азык дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле ал «маңдай тер менен табылган киреше, өз акы» деген маанилерди да камтыйт.             Адал ырыскы табуу,…

Толук окуу…

Ата-энеге жылуу мамиледе болуу

АТА-ЭНЕГЕ ЖЫЛУУ МАМИЛЕДЕ БОЛУУ               Ислам дининде өзгөчө басым жасалган жагдайлардын бири ата-эненин укугу. Динибизде Алла Таалага моюн сунуудан кийин эле ата-энени сыйлоо буйругу келет. Куран карылык куракка жеткен адамдардын үй-бүлө төрүндө олтурушун каалайт. Аларды таштап кетүү чоң күнөө болуп эсептелет. Бул алардын акысы, асыресе, балдардын милдети. Куранда ата-энеге жылуу…

Толук окуу…

Тууган-урук менен жакшы мамиледе болуу

ТУУГАН-ТУУШКАНДАР МЕНЕН БОЛГОН БАЙЛАНЫШТЫ ҮЗБӨӨ                 Куранда тууган-туушкандар менен болгон байланыш тууралуу да көптөгөн аяттар бар. Алар менен жылуу мамиледе болуу дин Исламдын адаттагы эрежеси. Бул «сила-и рахим» деп аталат.                 Бул багытта Куран аяттарынын айрымдары төмөнкүчө:             «Алар Алла бириктирүүнү буйруганды бириктиришет (туугандар менен болгон мамилени бекемдешет). Эгесинен коркушуп,…

Толук окуу…

Кошунага аяр мамиле кылуу

КОШУНАЛЫК УКУК-МИЛДЕТТЕРГЕ АЯР МАМИЛЕДЕ БОЛУУ          Коомчулуктун бири-бирине жакын отурук алып жашаган адамдары «кошуна» деп аталат. Бир имаратта, бир көчөдө же бир чөлкөмдө жашаган кошуналар ортосундагы байланыш өтө зор мааниге ээ. Ислам дини кошуналык укук-милдеттерге өзгөчө маани берет. Куттуу хадистердин биринде мындай делет: «Пайгамбар САВ үч жолу «Аллага ант! Ал толук…

Толук окуу…

Изги адеп-ахлак

ИЗГИ АДЕП-АХЛАК           Ахлак – бул адамдын адамдык сапаттары, кулк-мүнөзү. Ал бийик-төмөн, же жакшы-жаман болуп экиге бөлүнөт.           Ислам дини толугу менен изги-жакшы адеп-ахлакка негизделет. Ал эң ириде бүтүндөй жандуу-жансызга карата, анын ичинде эл менен жылуу мамиледе болуу, чынчылдыкты, адилеттүүлүктү туу тутуу зарылчылыгын, бирөөнүн укугун тепсебөө, адамдын ички дүйнөсү менен…

Толук окуу…