Намаздан кийинки зикрлер, дубалар жана Куран аяттары кыргызча маанилери менен

Намаздан кийинки зикрлер, дубалар жана Куран аяттары кыргызча маанилери менен Намаз окуп буткондон кийин, турган, отурган жана жаткан абалда Аллахты эстегиле (Ыйык Куран, Ниса 113). Намаздын маниси — Аллахка тасбих, таазим жана шүгүр кылуу. Башкача айтканда Аллахтын айбаттулугун даңазалоо үчүн тилибиз менен жана аракетибиз менен Субханаллах деп, Аллах Тааланы кемчилик сыпаттардан…

Толук окуу…

Тарабих намазынын сооптору

РАМАЗАН АЙЫНДА ОКУЛУУЧУ ТАРАВИХ НАМАЗЫНЫН ПАЙДАЛАРЫ ЖАНА СООПТОРУ: 1-куну жаны торолгон наристедей таза болот… 2-кун ата-энесини куноолорун кечирилет эгер мусулман болсо… 3-кун Аллах мурунку куноолорун кечирет… 4-кун амал китебине Тоорат, Забур,Инжил жана Куран окуду деген сооп жазат… 5-кун Мекке,Мадинада жана Аль-Аксада мечитинде намаз окугандын сообу берилет… 6-кун Байтул Мамурга зыярат…

Толук окуу…

НАМАЗДЫН МААНИЛҮҮЛҮГҮ

НАМАЗДЫН МААНИЛҮҮЛҮГҮ Ислам дининде ибадаттардын туу чокусунда намаз турат. Намаз бул мусулман адамдын жашоосун белгилүү нукка салган эң маанилүү ибадаттардын бири. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз куттуу хадистеринин биринде: «Намаз – диндин тиреги» деп айткан (Тирмизи, Иман, 8). Намаз ибадаты Адам ата (алайхис-салаам) баш болгон бардык пайгамбарларга буйрук кылынган ибадат (Бакара 83). Намаз…

Толук окуу…

Пайгамбарыбыздын САВ намазы

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН НАМАЗЫ              Азирети Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алейхи ва саллам куттуу хадистеринин биринде: «Намаз – бул көзүмдүн нуру» дейт. Пайгамбарыбыз саллаллааху алейхи ва саллам менен замандаш кутман сахабалар анын намазга өзгөчө маани бергендигин айтышат. Азирети Айша (Алла ага ыраазы болсун): «Азирети Пайгамбар саллаллааху алейхи ва саллам биз менен маек кура…

Толук окуу…

НАМАЗДЫН ТҮРЛӨРҮ

ӨКҮМ ӨҢҮТҮНӨН НАМАЗДЫН ТҮРЛӨРҮ А. ПАРЗ НАМАЗДАР Парз намаздар «парз-ы айн» жана «парз-ы кифая» болуп өз ара экиге бөлүнөт: 1. Парз-ы айн намаздар: Парз-ы айн намаздар балагатка жеткен, акыл-эси жайында болгон ар бир мусулман адам үчүн парз. а. Беш убак намаз: багымдат намазында 2, бешим намазында 4, аср (дигер) намазында…

Толук окуу…

НАМАЗДЫН ПАРЗДАРЫ

НАМАЗДЫН ПАРЗДАРЫ Намаздын он эки парзы бар. Он эки парздын алтоосу «шарт», алтоосу «рукун» деп аталып, шарттар намазга чейин, ал эми рукундар намаз учурунда орундалышы кажет. НАМАЗДЫН ШАРТТАРЫ: 1. Хадастан тазалануу 2. Нажасаттан тазалануу 3. Сатрул-аврат 4. Истикбаалул-Кыбла (Кыбыла тарапка бет алуу) 5. Убакыт 6. Ниет. НАМАЗДЫН РУКУНДАРЫ 1. Ифтитах…

Толук окуу…

НАМАЗДЫН ШАРТТАРЫ

НАМАЗДЫН ШАРТТАРЫ 1. Хадастан тазалануу Дааратсыздык, жунубдук, хайз жана нифас абалдары «хадасат» деп аталып, руханий ыпластыкты түшүндүрөт. Жунуп, этек кири же айыз жана нифас абалдары «оор хадас», ал эми дааратсыз болуу «жеңил хадас» деп айтылат. Хадастан тазалануу — жуунуу, даарат алуу же таяммум кылуу аркылуу ишке ашат. Дааратсыз адам даарат…

Толук окуу…

Беш маал намаздын убагы

Беш маал намаздын убагы Бүгүнкү күнү Күндүн жылышы так жана даана эсептелип келет. Ошондуктан учурубузда муфтият тарабынан тастыкталган мусулман жылсанактарынан пайдалануу дурус. Багымдат намазынын убагы Багымдат намазы экинчи таң шоокумдан тартып, күн чыкканга чейинки маалда окулат. Экинчи таң шоокум (фажр-ы саадык) жер бетине үрүл-бүрүл жарык түшө баштагандагы мезгил. Бул убактын…

Толук окуу…

Намаз окууга макрух болгон убакыттар

Намаз окууга макрух болгон убакыттар: Парз намаздар үчүн мустахаб убактар бар болгонундай, жалпы намаз окууда макрух деп саналган убактар да бар. Булар экиге бөлүнөт: бирөөндө эч кандай намаз окууга болбойт. Экинчисинде болсо каза намаз окууга болсо да, нафил намаздар окулбайт. Эч бир намаз окулбачу убактар үчөө: 1. Күн чыккандан тарта…

Толук окуу…