ЭТЕК КИРИ ЖАНА НИФАС АБАЛЫНДАГЫ АЯЛ КИШИНИН ОРОЗОСУ

ЭТЕК КИРИ ЖАНА НИФАС АБАЛЫНДАГЫ АЯЛ КИШИНИН ОРОЗОСУ Этек кири жана нифас абалындагы аял кишинин орозо кармашы жана намаз окушу арам. Орозо учурунда этек кири көрсө, орозосу бузулган болот. Андан кийин шам намазына чейин орозолорун улантуулары туура эмес. Рамазанда орозосун кармай албаган аял киши тазалангандан кийин орозосун каза кылат. Ал…

Толук окуу…

ОРОЗОНУ БУЗУУЧУ НЕРСЕЛЕР

ОРОЗОНУ БУЗУУЧУ НЕРСЕЛЕР Орозону буза турган нерселерди билип туруп жасаса казасы дагы, кафараты дагы орундалыш керек болот. Бир ибадатты орундаганда бул ибадаттын фарздарын, важибдерин, сүннөттөрүн, макрухтарын жана муфситтерин, б.а. ал ибадатты буза турган нерселерин да билүү керек. Мисалы, орозонун фарздарынын бири орозонун алгачкы убакытынан акыркы убакытына чейин (б.а. күн чыгып…

Толук окуу…

Рамазан орозосун бузуп, бир гана казасын кылууну талап кылган нерселер

Рамазан орозосун бузуп, бир гана казасын кылууну талап кылган нерселер: 1- Жаңылыштык менен бузуу, мисалы, даарат алганда тамакка суу качса. 2- Тамагына кар же жамгыр суусу кирсе. 3- Мурунга суюк дары куйса. 4- Астманын спрейин колдонуу. 5- Кыйнап буздурулса. 6- Мурунга адеколон тартса. [Жыттаса бузбайт] 7- Муким кезде орозо кармап,…

Толук окуу…

Орозону бузуп, каффаратты талап кылган жагдайлар

ОРОЗОНУ БУЗУП, КАФФАРАТТЫ ТАЛАП КЫЛГАН ЖАГДАЙЛАР Жалпыга маалым болгондой, орозонун рукуну – саарлык убагынан күндүн батышына чейин жеп-ичүүдөн, жыныстык катнаштан алыс болуу. Демек, ким эч бир себепсиз билип туруп жеп-ичсе, же жыныстык катнашта болсо, анда ал адамга каффаратты аткаруу парз болот. Орозонун каффараты төмөнкүчө: атайын бузулган бир күндүк орозо үчүн…

Толук окуу…

Орозону бузбаган нерселер

Орозону бузбаган нерселердин айрымдары төмөндөгүлөр: 1- Орозо кармаганын унутуп жеп-ичүү. 2- Оозуна келген кусунду кайра артка кетсе. 3- Кислород түтүгү менен жасалма дем алдыруу. 4- Орозону бузууга ниеттенип, бирок, бузбоо, 5- Өз эркинде болбой ооз толтура кусуу. 6- Тамагына чаң, түтүн ж.б. нерселердин кирүүсү. 7- Каалап, өзүн кыйнап аз да…

Толук окуу…

ОРОЗОНУН МАКИРӨӨЛӨРҮ

ОРОЗОНУН МАКИРӨӨЛӨРҮ Орозо ибадатына зыян бере турган, тактап айтканда, бузулушуна жол ача турган же сообун азайта турган нерселерден алыс болуу керек. Бул нерселерди жасоо орозону бузбаса да, сообун азайтат же бузулушуна жол ачат. Мындай аракеттерди жасоо дурус эмес. 1. Эч бир себепсиз бир нерсени жутпастан тек гана оозго алуу же…

Толук окуу…

ОРОЗОНУН КАЗАСЫ

ОРОЗОНУН КАЗАСЫ Рамазан айында кармалбай калган орозолорду Рамазандан кийин каза кылуу парз өкүмүндөгү иш болуп саналат. Эскерте кетчү жагдай, айт күндөрү орозо кармоого болбойт.

Толук окуу…

ОРОЗОНУН КАФФАРАТЫ

ОРОЗОНУН КАФФАРАТЫ Рамазан айында орозону билип туруп бузуунун жазасы каффарат. Каффараттан мынабул үч нерседен катары менен бирин аткаруу аркылуу кутулуу мүмкүн: 1. Кул азат кылуу, 2. Эки ай удама-удаа орозо кармоо, 3. Алтымыш кедейди тоюндуруу. Бүгүнкү күнү кул жок болгондугу үчүн катары менен экинчи же үчүнчү мерчемдеги шарттар аткарылышы керек.…

Толук окуу…

ОРОЗОНУН ФИДИЯСЫ

ОРОЗОНУН ФИДИЯСЫ Орозонун фидиясы кармалбаган ар бир күн үчүн бир кедейди тойгузуу. Бул битир садагасы менен өлчөнөт. Орозонун фидиясы айыкпас ооруга чалдыккан адамдар же алсыз карыялар үчүн уруксат берилет. Асыресе, ден-соолугу чың адамдардын мурунку орозолору үчүн фидия берүүлөрү туура эмес. Тирүү кезинде кармалбаган орозонун фидиясы ал адам көз жумган соң…

Толук окуу…

Итикаф

ИТИКАФ Итикаф — «бир жерде токтоо, күтүү, өзүн бир жерге камоо» деген маанидеги сөз. Шарияттагы мааниси — бир мечитте же мечит катары пайдаланган жерде итикаф кылып Алла Таалага ибадат кылуу ниети менен белгилүү мөөнөткө чейин калуу. Итикафтын важиб, сүннөт жана мустахаб болгон түрлөрү бар: Тил менен назир (убада) кылынган итикаф…

Толук окуу…