Жума күнүнүн сүннөттөрү жана адептери

Жума күнүнүн сүннөттөрү  жана адептери 1- Жуманы Бейшемби күнү тосуу. 2- Жума күнү гусул алуу. 3- Чач кырктыруу. Сакалдын бир уучтан ашыгын кесүү. Тырмак алуу. Таза кийим кийүү. 4- Жума намазына мүмкүн болушунча эртерээк баруу. 5- Алдыңкы сапка өтүү үчүн жамааттын ийиндеринен аттабоо. 6- Мечитте намаз окуп жаткан адамдын астынан өтпөө.…

Толук окуу…

Имам Сарахси (РХ)

                 Имам Сарахси мындан миң жыл мурда жашап өткөн атактуу аалым болгон. Ал өзүнүн тагдырында көптөгөн кыйынчылыктарга чыдап көлөмдүү чыгармаларды жарткан. Сарахси чындыкты кесе айткан өткүр аалым болгондуктан, кээ бир ачуу чындыкты айткан сөздөрү өз заманындагы Болот аттуу падышага жакпай калат. Падышанын олжого түшкөн идда мөөнөтү бүтө элек күңгө үйлөнүшүн…

Толук окуу…

Шахмат менен нарда ойносо болобу?

Шахмат менен нарда ойносо болобу?              Ыйык Куранда жана Пайгамбарыбыздын хадистеринде шахмат жөнүндө ачык кабар айтылган эмес. Бирок, нарда оюнуна тыюу салган хадистер бар: «Кимде-ким нарда ойносо, ал Аллахка жана Анын Элчисине САВ толук моюн сунбаган болот» (Ибн Маажа, Абу Дауд, Ас-Суюти Жамиъус-сагыр. 542-бет, №9007 хадис, «сахих»).           Шахмат оюну…

Толук окуу…

Аль Мабсут

Ханафий мазхабынын көрүнүктүү имамы Ас-Сарахсийдин 30 томдук «Аль Мабсут» китебин арап тилинде көчүрүп алсаңыздар болот. Жүктөп алуу үчүн китептин сүрөтүн басыңыз.

Толук окуу…

Шашылуу

Шашылуу                 Адамдын табиятында шашылуу бар. Эки аяти кариманын мааниси:                «Адам шашкалаң [табиятта] жаратылды.” [Анбия 37]”                «Адам абдан шашкалаң”. [Исра 11] Шашылууга шайтан аралашат. Эки хадиси шарифтин мааниси:               «Шашылуу шайтандан, шашылбоо Рахмандан”. [Тирмизи]               «Шашылбаган адам максатка жетет, шашылган адам ката кылат.” [Байхаки]          Ошондуктан иштерде шашылбоо…

Толук окуу…

Дүйнөдөгү эң улуу күндөр

Дүйнөдөгү эң улуу күндөр.           Ал Зуль-Хижжа айынын алгачкы 10 күнү. Жада калса бул күндөр Орозо айынын акыркы 10 күнүнөн да улуу деп саналат. Бул улуу күндөрдү текке кетирип жибербейли. Алла Таала берип жаркан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көбүрөөк ибадат кылып калалы!!! Джабирден (Аллах андан ыраазы болсун) риваят Пайгамбарыбыз (Аллахтын ага саламы)…

Толук окуу…

40 парз

40 Парз Ыйманда 7 парз бар 1. Аллах Тааланын бардыгына жана жалгыздыгына ишенүү 2. Аллах Тааланын периштелерине 3. Аллах Тааланын китептерине 4. Аллах Тааланын пайгамбарларына 5. Акырет күнүнө 6. Тагдырга; жакшылык жана жамандык Аллахтан экендигине ишенүү 7. Өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенүү Исламда 5 парз бар 1. Шахадат (күбөлүк) келимеси…

Толук окуу…

Имам Матуридий жана Матуридий мазхабы

Имам Матуридий жана Матуридий мазхабы Аалымдар тарабынан Шейх, Шайху аль-Ислам, Имаму аль-Худа (туура жолго баштоочу), Аламу аль-Худа (туура жолго багыттоочу маяк), Раису машаайихи Самарканд (Самарканд шейхтеринин башчысы), Имаму Ахли ас-сунна (Ахли сүннөт имамы) жана Имаму аль-мутакаллимиин (калам илими менен алектенгендердин башчысы) сыяктуу такма аттары менен да аталып келген Имам Матуридинин…

Толук окуу…