Чоң күнөөлөр

ЧОҢ КҮНӨӨЛӨР              Чоң күнөө кескин далилдер (Куран, сүннөт жана ижма) менен чоң күнөө болгондугу, арам кылынгандыгы жана аны жасаган адамга жаза берүү зарылчылыгы билдирилген күнөөлөр эсептелет. Мындан сырткаркы жат иштер кичине күнөөлөргө кирет. Ошону менен бирге Исламга ылайык келбеген жат иштерди чоң жана кичине күнөөлөр деп бөлүүнүн өзү дурус…

Толук окуу…

Адам өлтүрүү

АДАМ ӨЛТҮРҮҮ           Ислам дини жашоо укугун адам баласынын эң маанилүү укугу катары кабылдайт. Андыктан эч ким жөнсүз бирөөнү өлтүрүүгө укугу жок. Себепсиз адам өлтүрүү арам болуп, эң чоң күнөөлөргө кирет. Куранда бир адамды куткаруу бүтүндөй адамзатты куткарган сыяктуу, ал эми бир адамды өлтүрүү бардык адамдарды өлтүрүү сыяктуу болору айтылган…

Толук окуу…

Арак ичүү

АРАК ИЧҮҮ                 Адам баласы азгырылган терс жосундардын башында спирттик ичимдиктер менен баңги заттар турат. Адамдагы эң кымбат нерсе – бул анын акыл-эси. Ошондуктан акыл-эс менен тыгыз байланышы бар башка баалуулуктарга, маселен, адамдын ар-намысына, жанына, мал-мүлкүнө доо кетирүү ыктымалы жогору болгондугу үчүн арак ичүү чоң күнөө болуп эсептелет. Куранда мындай…

Толук окуу…

Сүткорлук

СҮТКОРЛУК (пайызга акча берүү)             Чоң күнөөлөрдүн бири – бул сүткорлук. Пайызга акча берүү да, алуу да шариятта арам болуп эсептелет. Бул жөнүндө «Арам киреше» бөлүмүндө кеңири маалымат берилген.              Сүткорлук туурасында Куранда төмөнкүчө буюрулат: «Сүткорлук кылгандар (кыяматта) мүрзөлөрүнөн жин тийген киши сыяктуу турушат. Буга алардын: Чындыгында соода сүткорлукка окшош»…

Толук окуу…

Кумар ойноо

КУМАР ОЙНОО           Ислам дининдеги чоң күнөөлөрдүн бири – кумар ойноо. Кумар ойноо, ойнотуу жана мындай жерлерден акча табуу чоң күнөө. Куранда төмөнкүчө буюрулат: «О, момундар! Арак, кумар, (сыйынуу үчүн) орнотулган таштар жана жаанын огу менен төлгө тартуу – шайтандын ыплас иштери. Мындан сактангыл! Мүмкүн кутулаарсыңар. Шайтан арак, кумар менен…

Толук окуу…

Пара алуу

ПАРА АЛУУ           Пара – бул, акыйкаттын алсырашы же адилетсиздиктин үстөмдүгү үчүн алынган акча каражаты. Ардактуу Пайгамбарыбыз пара алганга да, пара бергенге да наалат айткан (Абу Дауд, Акзия, 4).            Пайгамбарыбыздын бул хадисинен байкалгандай, пара берүү да, алуу да чоң күнөөлөргө кирип, арам болуп эсептелет. Бул жөнүндө «арам киреше» темасынан…

Толук окуу…

Зинаа

ЗИНАА (ойноштук)           Дин Исламда никеден сырткаркы жыныстык катнаш «зинаа» деп аталып, арам өкүмүндөгү оор күнөө болуп эсептелет.           Куранда адамзат эркек жана аялдан жуп болуп жаратылгандыгы (Фаатыр 11; Хужурат 13), адам баласынын жубайы менен бейпилдикке жетиши Алла Тааланын өзүнчө белгиси болгондугу, бул дүйнөдө жасалган жакшылыктын жана терс иштердин акыбети…

Толук окуу…

Уурулук

УУРУЛУК            Уурулук – бул бирөөнүн мал-мүлкүн ээсинин ыраазылыгысыз же уруксатысыз алуу. Бул деген адамдын негизги акы-укуктарынын бирине, мал-мүлкүнө карата жасалган кол салуу.           Уурулук кылуу чоң күнөө, арам. Куранда:        «Уурулук кылган эркек же аял кишинин колун кескиле! Бул – Алланын жазасы. Алла – Мартабалуу, Даанышман! Ким зулумдук кылган…

Толук окуу…

Бирөөнүн акы-укугун тепсөө

БИРӨӨНҮН АКЫ-УКУГУН ТЕПСӨӨ              Ислам дини өзгөч басым жасаган жагдайлардын бири бул «адамдын акы-укугу». Адамдын акы-укугу материалдык жана моралдык жактан каралат.              Адам өлтүрүү адамдын эң чоң укугун тепсөө дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле бирөөнүн аркасынан сүйлөө, намысын, кадырын түшүрүп жалган жалаа жабуу, акаарат келтирүү, төмөн көрүү, ушактоонун баары адамдын моралдык…

Толук окуу…

Таразадан жана метрден алдоо

ТАРАЗАДАН ЖАНА МЕТРДЕН АЛДОО         Күнүмдүк турмушта, эл менен болгон мамиледе, соода-сатыкта түз-туура жүрүүгө өзгөчө маани берүү кажет. Бул өтө зор мааниге ээ. Асыресе, тарыхта жер менен жексен болгон коомдордун айрымдары дал ушул соода-сатыктагы алдамчылык, шылуунчулук себептүү Алланын каарына калгандыктары билдирилет. Таразадан жана метрден алдоо арам болуп чоң күнөөлөрдүн катарына…

Толук окуу…