Сыйкырчылык

СЫЙКЫРЧЫЛЫК           Сыйкырчылык байыркы доорлордон бери уланып келаткан чоң күнөөлөрдөн жана өтө кооптуу иштерден болуп эсептелет. Азирети Пайгамбарыбыз сыйкырчылык кылуу жети чоң күнөөнүн бири болгондугун айткан (Бухари, Васайа, 23). Куранда сыйкырдын эки түрү жөнүндө маалымат берилет. Анын биринчиси адамдардын көзүн сыйкыр жолу менен боёп, жүзөгө ашпай турган нерселерди жүзөгө ашырып…

Толук окуу…

Көзү ачыктык

КӨЗҮ АЧЫКТЫК, КАЙЫПТАН КАБАР БЕРҮҮ              Кайып – бул адам баласы үчүн такыр белгисиз нерселер. Кайып тек Аллага гана таандык.          «Келечекти, кайыпты бир гана Аллах билет, Ал эч кимге кайыпты билдирбейт.» (Жин 26-аят)            Пайгамбарлар Алла билдирген нерселерди гана элге жеткизишет. Келечекте боло турган нерселер да кайыпка кирет. Келечекте…

Толук окуу…

Жалган айтуу

ЖАЛГАН АЙТУУ             Жалганчылыктын бардык түрү күнөө. Жалган күбөгө өтүү бул жалганчылыктын эң ыпласы, эң зыяндуусу. Кандайдыр бир киреше үчүн же бирөөнүн көңүлү үчүн жалган күбө болуу чоң күнөө болуп эсептелет. Жалган күбөгө өткөн адам бул аракети аркылуу акыйкатты жаап, күнөөсүз адамдардын зыян тартышына себеп болуу менен өзүнүн түбөлүк акыретине…

Толук окуу…

Текеберлик

ТЕКЕБЕРЛИК             Текеберлик – бул өзүн-өзү жогору сезүү, бой көтөрүү, бирөөнү төмөн көрүү. Өзгө адамдарды төмөн сезүү, маани бербөө, этибарга албоо, шылдың көз караш менен кароо сыяктуу терс туюмдар. Алланын алдында башка адамдарга салыштырмалуу өзүн жогору сезүү да текеберлик. Бүгүнкү күнү кеңири кулач жайган өтө коркунучтуу текеберликтин түрү – бул…

Толук окуу…