«Тозок – кылган күнөөлөрүңдүн жазасы, бирок Бейиш болсо Аллахтын ырайымынан» – деп айтылган. Мунун сыры эмне?

Шариятта: «Тозок – кылган күнөөлөрүңдүн жазасы, бирок Бейиш болсо Аллахтын ырайымынан» – деп айтылган. Мунун сыры эмне? Жообу: Жогоруда айтылган ишаараттарда аныкталгандай, инсан эч нерсе жарата албай турган кичинекей бир каалоосу жана кылган иши менен – бир нерсенин жок болуусуна себеп болуусу же болбосо ар дайым жасап жаткан туруктуу иштери…

Толук окуу…