Рисале-и Нур деген эмне?

              Рисале-и Нур — көрүнүктүү Ислам аалымы Бедиуззаман Саид Нурсинин 1926-1949-жылдар арасында жазган 14 томдон турган көлөмдүү эмгектери. Арапчадан которгондо «Нурдуу китепчелер» деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. Ыйык Куранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп берген куттуу Курандын нурдуу тафсири…             Рисале-и Нур — бул заманда Мусулмандар…

Толук окуу…

Рисалелерди кантип турмушта колдоно алабыз?

Рисале-и Нурларды окуп жатабыз, бирок жашообузда иш жүзүндө жүзөгө ашыра албай жатабыз. Бул акыйкаттар менен турмушта жуурулушуп жашоо үчүн эмне кылыш керек? Рисале-и Нур китептери биздин жүрөктөрүбүз менен жан-дүйнөбүзгө зор таасирин тийгизип, руханий дарттарыбызды айыктырып жатканына карабастан, иш жүзүндө күндөлүк амалдарыбызда Нурдагы акыйкаттар менен жуурулушуп жашай албай жатканыбыздын себеби –…

Толук окуу…

Рисале-и Нурду окуп үйрөнүү үчүн эмне кылуу керек?

1. Кызыгуу. «Кызыгуу – илимдин устаты». (Сөздөр 726-бет) 2. Ыклас. Максат — Аллахтын ыраазылыгы үчүн жана илим алуу фарзын аткаруу үчүн гана болсун. 3. Башкаларга түшүндүрүү үчүн эмес, өз напсибизге кайрылып окуу. 4. Башында көп-көп окуп шар окуганга жетишүү. 5. Аз да болсо күн сайын окуп туруу. 6. Жумасына бир-эки…

Толук окуу…

Куран окуш керекпи же Рисале-и Нурдубу?

Бир жолу жазган катыңардагы: «Биринчи орунда Куран жаттоо керекпи же Рисале-и Нурларды жазуу керекпи?» – деген сурооңордун жообу ачык-айкын эле түшүнүктүү. Анткени, бул ааламда жана бардык кылымдарда эң улуу орун Курандыкы. Ар бир тамгасында ондон баштап миң-миллионго чейин сооптору бар болгон Куранды жаттоо жана окуу – бардык кызматтардын алдыңкы сабында…

Толук окуу…

Эмне үчүн Рисале-и Нурду окуу керек?

          Ooба, пайдубалы бузула баштаган бир үйдүн бөлмөлөрүн oңдoп түздөө же кooздoп жасалгалоo – ал үйдүн кулап калбooсу үчүн канчалык деңгээлде пайда бeриши мүмкүн? Же болбосо тамырлары чиритилип жаткан бир дарактын куурап калбooсу үчүн бутактары менен жалбырактарын дарылап чара көрүү – ал дарактын жашooсуна пайда бeрe алабы?..                 Инсан –…

Толук окуу…

Рисале-и Нурду жазуунун жана окуунун кандай пайдалары бар?

Рисале-и Нурду окуунун жана жазуунун акыреттик пайдалары: 1. Адашкандарга каршы руханий күрөшүү 2. Акыйкатты жайылтууда устатына жардам берүү 3. Мусулмандарга ыйман жаатында кызмат кылуу 4. Калем менен илим алуу 5. Кээде бир сааты бир жылдык ибаадатка тете боло турган тефеккур ибаадатын кылуу 6. Мүрзөгө ыйман менен кирүү Рисале-и Нурду окуунун…

Толук окуу…