Оnline Kuran-Онлайн Куран угуу жана көчүрүп алуу

Онлайн Куран угуу жана көчүрүп алуу. Хавыз: Мишари Рошид Сүрөөнүн аты Угуу Көчүрүп алуу Аль-Фатиха сүрөөсү. (Альхамдулиллах) Аль-Фатиха   Аль-Бакара сүрөөсү. Көчүрүп алуу Аль-Бакара Аль-Адият сүрөөсү. Көчүрүп алуу Аль-Адият сүрөөсү

Толук окуу…

78-Набаа сүрөсү

(78) НАБАА СҮРӨСҮ Бул сүрө Мекке шаарында түшкөн, 40 аяттан турат. Пайгамбарыбыз (САВ) Аллах Таала тарабынан алып келген кабарлар арап тилинде «Набаа» деп аталат. Бул кабарлардын акыйкат экенине далилдер канчалык көп болгонуна карабай көпчүлүк мушриктер ага ишенишкен эмес жана бири-бирине: «Мухаммад айткан нерселер жалган болуш керек-э? Сен эмне дейсиң?» –…

Толук окуу…

79-Наазиат сүрөсү

(79) НААЗИАТ СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Кырк алты аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Наазиат» – (каапырлардын жанын катуу сууруп алуучу жан алгыч периштелер) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Ант берем, (каапырлардын жанын) катуу сууруп алуучу, 2. (Момундардын жанын оорутпай) жумшак алуучу, 3. (Асман мейкиндигинде) Каалгып…

Толук окуу…

80-Абаса сүрөсү

(80) АБАСА СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Кырк эки аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Абаса» (кабагын бүркөдү) сөзү менен аталган. Пайгамбарыбыз Мухаммад САВ Мекке шаарынын абыройлуу адамдарын динге үгүттөп жаткан кезде, Абдуллах ибн умми Мактум деген сокур адам келип, пайгамбарыбыздан бир маселе сурайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад САВ сөзүн бөлгөнү үчүн кабагын бүркөп,…

Толук окуу…

81-Таквир сүрөсү

(81) ТАКВИР СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Жыйырма тогуз аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Куввират» (оролуп-түрүлүү) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Күн оролуп-түрүлгөн кезде, 2. Жылдыздар төгүлүп-чачылган кезде, 3. Тоолор ордунан сүрүлгөн кезде, 4. Он айлык баласын курсагында көтөргөн төөлөр кароосуз калган кезде, 5. Жапайы жандыктар…

Толук окуу…

82-Инфитар сүрөсү

(82) ИНФИТАР СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Он тогуз аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Инфитар» (Жарылуу) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Асман жарылган кезде, 2. жылдыздар чачылган кезде, 3. деңиздер кошулган кезде, 4. мүрзөлөр ачылган кезде, 5. ар бир жан өзүнүн мурда кылгандарын жана эмнелерди (кылбай)…

Толук окуу…

83-Мутаффифиин сүрөсү

(83) МУТАФФИФИИН СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Отуз алты аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Мутаффифиин» (Таразадан алдап тартуучу) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Таразадан алдагандарга азап болсун! 2. Алар адамдардан алышканда толук өлчөп алышат да, 3. башкаларга беришсе кемитип тартып беришет. (17:35; 6:152; 55:9) 4. Алар…

Толук окуу…

84-Иншикак сүрөсү

(84) ИНШИКАК СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Жыйырма беш аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Иншикак» (Жарылуу) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Асман жарылган кезде, 2. Жаратканга кулак салып, Ага толук моюн сунган кезде, 3. Жер түздөлүп, созулган кезде, (20:106-107) 4. ичиндеги нерселерин чыгарып, бошонгон кезде, 5.…

Толук окуу…

85-Бурууж сүрөсү

(85) БУРУУЖ СҮРӨСҮ Меккеде түшүрүлгөн. Жыйырма эки аяттан турат. Сүрө биринчи аятта айтылган «Бурууж» (Топ жылдыз) сөзү менен аталган. Мээримдүү жана Ырайымдуу Аллахтын аты менен… 1. Ант берем, топ жылдыздуу асман менен! 2. Ант берем, убада кылынган Кыямат күн менен! 3. Ант берем, күбө болуучу жана күбөлөнгөн менен! 4. «Чуңкур…

Толук окуу…