Бирөөнүн акы-укугун тепсөө

БИРӨӨНҮН АКЫ-УКУГУН ТЕПСӨӨ              Ислам дини өзгөч басым жасаган жагдайлардын бири бул «адамдын акы-укугу». Адамдын акы-укугу материалдык жана моралдык жактан каралат.              Адам өлтүрүү адамдын эң чоң укугун тепсөө дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле бирөөнүн аркасынан сүйлөө, намысын, кадырын түшүрүп жалган жалаа жабуу, акаарат келтирүү, төмөн көрүү, ушактоонун баары адамдын моралдык…

Толук окуу…