Гыйбатты кечире албайм…

Устатыбыз Саид Нурси (РХ) айтат:                Мен: «Сенин ижтихадыңда ката бар» – деп айтып, далилдеп берген адамдарга ырахмат айтып, жан-дилим менен ыраазычылык билдирем. Бирок, азыркы учурга чейин ошол ижтихаддарымды миңдеген ыймандуулар жана алардын көпчүлүгү аалым адамдар толук бойдон канаат кылуу менен тастыкташканы сыяктуу, мен дагы коркунучтуу заманда сооротууга муктаж болгон…

Толук окуу…