Гыйбатты кечире албайм…

Устатыбыз Саид Нурси (РХ) айтат:                Мен: «Сенин ижтихадыңда ката бар» – деп айтып, далилдеп берген адамдарга ырахмат айтып, жан-дилим менен ыраазычылык билдирем. Бирок, азыркы учурга чейин ошол ижтихаддарымды миңдеген ыймандуулар жана алардын көпчүлүгү аалым адамдар толук бойдон канаат кылуу менен тастыкташканы сыяктуу, мен дагы коркунучтуу заманда сооротууга муктаж болгон…

Толук окуу…

Гыйбат (Ушак)

             Жабир (Аллах ага ыраазы болсун) баяндайт: «Алланын Эчиси (саллаллаху алейхи васаллам) менен чогуу баратканбыз. Заматта ирип-чирип кеткен тарптын жыты бүт айлананы каптап, каңылжаарды жарып кетти. Ошо замат Азирети Пайгамбарыбыз бизге мындай деди: – Бул эмненин жыты экенин билесиңерби? Бул момун мусулманды гыйбат кылгандардын жыты» (Ахмад, III, 351).              Алланын Элчиси…

Толук окуу…