Имам Сарахси (РХ)

                 Имам Сарахси мындан миң жыл мурда жашап өткөн атактуу аалым болгон. Ал өзүнүн тагдырында көптөгөн кыйынчылыктарга чыдап көлөмдүү чыгармаларды жарткан. Сарахси чындыкты кесе айткан өткүр аалым болгондуктан, кээ бир ачуу чындыкты айткан сөздөрү өз заманындагы Болот аттуу падышага жакпай калат. Падышанын олжого түшкөн идда мөөнөтү бүтө элек күңгө үйлөнүшүн…

Толук окуу…

Аль Мабсут

Ханафий мазхабынын көрүнүктүү имамы Ас-Сарахсийдин 30 томдук «Аль Мабсут» китебин арап тилинде көчүрүп алсаңыздар болот. Жүктөп алуу үчүн китептин сүрөтүн басыңыз.

Толук окуу…