Намаздан кийинки зикрлер, дубалар жана Куран аяттары кыргызча маанилери менен

Намаздан кийинки зикрлер, дубалар жана Куран аяттары кыргызча маанилери менен Намаз окуп буткондон кийин, турган, отурган жана жаткан абалда Аллахты эстегиле (Ыйык Куран, Ниса 113). Намаздын маниси — Аллахка тасбих, таазим жана шүгүр кылуу. Башкача айтканда Аллахтын айбаттулугун даңазалоо үчүн тилибиз менен жана аракетибиз менен Субханаллах деп, Аллах Тааланы кемчилик сыпаттардан…

Толук окуу…

Күнүмдүк окулуучу маснун дуалар 1-бөлүк

Эртең менен жана кечинде окула турган маснун дуалар (МАНЗИЛЬ) 1-бөлүк 1. Астагфируллохаллазии лаа илааха илла хуваль хаййуль коййууму уа атуубу илайхи.(3 жолу) Түбөлүк тирүү, түбөлүк Бар Болуучу Өзүнөн башка кудай жок Аллахка истигфор айтамын (б.а. кечирим сураймын) жана ага гана тобо кыламын; Пайдасы: Бардык күнөөгө каффарат (кечирим) болот, эгерде күнөөсү…

Толук окуу…