Нур шакирттери Рисале-и Нурдан башка китептерди окушпайбы?

Нур шакирттери Рисале-и Нурдан башка китептерди окушпайбы? Жооп: Албетте окушат. Рисалелерди окуган профессор, доктор, теологдор да бар… Бул маселе ар бир адамдын жекече маселеси. Бирок жалпы биргеликте окуп, жайылтып жаткан китептер – Рисале-и Нур жыйнагы. Устат Саид Нурсинин заманында кызмат кылган жана рисалелерди жазуу иши менен алек болгон шакирттеринин саны…

Толук окуу…

Эмне үчүн Нур шакирттери саясаттан качышат?

Нур шакирттери эмне үчүн саясаттан качышат? Жооп: Адамзат ааламында жана Ислам ааламында үч чоң маселе бул: ЫЙМАН, ШАРИЯТ жана ЖАШОО. Булардын ичинен эң чоңу Ыйман акыйкаттары болгондуктан, бул Курандын ыйман акыйкаттары башка саясий агымдарга, башка саясий күчтөргө моюн сунуп жана курал болуп калбоо үчүн жана алмаз сыяктуу ошол Куран акыйкаттарын…

Толук окуу…