Рисале-и Нур деген эмне?

              Рисале-и Нур — көрүнүктүү Ислам аалымы Бедиуззаман Саид Нурсинин 1926-1949-жылдар арасында жазган 14 томдон турган көлөмдүү эмгектери. Арапчадан которгондо «Нурдуу китепчелер» деп которулуп, жалпысынан 130 китепчелерден турат. Ыйык Куранга, ыйман негиздерине каршы багытталган динсиздердин, философтордун бардык суроолоруна таамай жооп берген куттуу Курандын нурдуу тафсири…             Рисале-и Нур — бул заманда Мусулмандар…

Толук окуу…

Эмне үчүн Рисале-и Нурду окуу керек?

          Ooба, пайдубалы бузула баштаган бир үйдүн бөлмөлөрүн oңдoп түздөө же кooздoп жасалгалоo – ал үйдүн кулап калбooсу үчүн канчалык деңгээлде пайда бeриши мүмкүн? Же болбосо тамырлары чиритилип жаткан бир дарактын куурап калбooсу үчүн бутактары менен жалбырактарын дарылап чара көрүү – ал дарактын жашooсуна пайда бeрe алабы?..                 Инсан –…

Толук окуу…