Сүйлөп жаткан жалгыз гана акыйкат

            Кээде зулумдук ичинде адилеттүүлүк көрүнөт. Бул акыйкат Рисале-и Нурда далилденген. Тактап айтканда: инсан бир себеп менен бир адилетсиздикке же бир зулумдукка дуушар болот, башына бир балээ келет, түрмөгө түшөт, зынданга да ташталат. Бул себеп адилетсиз болот жана бул өкүм бир зулумдук болот. Бирок, бул окуя адилеттүүлүктүн көрүнүүсүнө бир себепчи…

Толук окуу…