Ыйман жөнүндө чыныгы түшүнүк

Ыйман жөнүндө түшүнүк Ыйман сөзү – арап тилинен “эмн” уңгусунан алынып коркуунун антоними болгон ишеним, коопсуздук деген маанилерге келет. Ошондуктан ыйман – акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбар катары көрсөткөн нерселерин толук кабыл кылып, аларга эч шектенбестен чын жүрөгү менен ишенүү дегенди билдирет. Куранда жана хадистерде айтылган нерселерге толук ишенген адамдар…

Толук окуу…

Ыйман деген эмне?

Ыйман деген эмне? Ыймандуу адам – Кудайга шек-күмөнсүз ишенген, ак жолдон адашпай абийрдүүлүк менен жүргөн, тарбиялуу адеп-ахлактуу, кичи пейил болот. Кээ бир адамдар ыймандуулук дегенди бир гана адеп-ахлактуулук деп түшүнүшөт. Бул болсо, терең маанини камтыган ыйык ишенимди бурмалоо экендигинде шек жок. Ыйман сөзү – арап тилинен “эмн” уңгусунан алынып коркуунун…

Толук окуу…

Ыйман деген эмне?

           Даанышман кыргыз эли ыйман түшүнүгүнүн өтө терең мааниде түшүнүп жашоосунун бардык катмарында ыйман менен жуурулушуп жашап келген. Ыймандай таза, ыймандай сырым, ыймандай бекем, ыймандуу киши – деп элибиз ыймандын улуулугу менен сөздөрүн кооздоп кылым карытып келишкен. О дүйнөгө көчүп кеткен кишини дагы ыйманы саламат болсун деп көңүл айтышат. Ошондой…

Толук окуу…